wrzesień 27 2023 0Comment
aktywne chłodzenie budynku rekuperacja Warszawa

AKTYWNE Chłodzenie Budynku

Czy system wentylacji z rekuperacją może być używany do chłodzenia?

Tego lata zostaliśmy zasypani pytaniami o to, czy systemy wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła można dostosować w celu zwiększenia wydajności chłodniczej. W poniższym artykule przedstawiam naszą odpowiedź, choć może nie wszystko mi się uda zawrzeć w jednym opracowaniu bo temat jest bardzo rozległy i może się składać z wielu rozwiązań.
W pierwszej kolejności zanim zaczniemy się zastanawiać nad systemami chłodzenia aktywnego w okresie letnim dla zwiększenia komfortu w naszym domu powinniśmy zadbać o sam budynek by nie ulegał przegrzewaniu lub zbyt silnemu nasłonecznieniu. W poprzednim artykule o metodach pasywnego chłodzenia pisałem o sprawach na które warto zwrócić uwagę przy projektowaniu nowego domu czy to przy modernizacji już istniejącego.
Większość ryzyka przegrzania się naszych domów w okresie letnim jest spowodowana zyskiem energii słonecznej przez duże przeszklenia skierowane na południe. Najlepszym podejściem jest w pierwszej kolejności by uniknąć skutków przegrzewania się wnętrza domu zastosowanie różnych strategii zacienienia lub już na samym początku budowy projektowania zgodnego z zasadami planowania dla domów pasywnych. Jeśli jednak jesteś już po etapie projektowania i doświadczasz przegrzania budynku, nadal możesz wiele zrobić, aby poprawić strategię zaciemniania bez konieczności stosowania aktywnego systemu chłodzenia. Przeczytaj mój poprzedni blog opisujący różne dostępne strategie cieniowania.

Wentylacja mechaniczna z rekuperacją jako chłodzenie.

Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła – rekuperacją dostarcza świeże, przefiltrowane powietrze do budynku, a także przenosi ciepło lub chłód między powietrzem wlotowym i wylotowym. W chłodniejsze dni wymiennik ciepła w centrali wentylacyjnej – rekuperatorze przekazuje ciepło z powietrza opuszczającego budynek do powietrza nawiewanego. W upalne dni wymiennik ciepła działa w odwrotnej kolejności, a chłód jest przenoszony z chłodniejszego powietrza wewnętrznego, aby pomóc schłodzić napływające powietrze zewnętrzne. Tak więc rekuperator może zapewnić minimalną wydajność chłodzenia, a w nocy gdy temperatura powietrza jest dość niska 15 -20⁰C zapewnić na tyle komfort by się nam lepiej spało.
Istnieją oczywiście technologie wprowadzenia dodatkowego chłodzenia do systemów domowej wentylacji z rekuperacją , jednak nie zawsze są to rozwiązania skuteczne, czy spełniające nasze oczekiwania.

Niskie wydajności powietrza z domowej wentylacji z rekuperacją.

Przyczyna, dla której chłodzenie za pomocą systemu wentylacji mechanicznej z rekuperacją nie jest zbyt efektywne, nie wynika z technologii, ale z natury powietrza i ciepła/chłodu. Powietrze nie ma dużej zdolności przenoszenia ciepła/chłodu, więc jeśli przestrzeń ma być chłodzona powietrzem, trzeba dostarczyć do niej bardzo dużo powietrza. Jednak systemy domowej wentylacji sanitarnej z odzyskiem ciepła – rekuperacją są zaprojektowane do pracy przy użyciu małej ilości powietrza. Objętość powietrza dostarczanego przez system i centralę wentylacyjną – rekuperator może być znacznie mniejsza niż ilość powietrza potencjalnie przegrzewającego się w domu. System domowej wentylacji z rekuperacją zazwyczaj zapewnia natężenie przepływu powietrza wynoszące 0,5 wymiany powietrza na godzinę, aby zapewnić dobrą jakość świeżego i czystego powietrza. Aby zapewnić efektywne chłodzenie pomieszczenia, zazwyczaj potrzeba około 2 wymian powietrza na godzinę, co stanowi prawie czterokrotność standardowego natężenia przepływu powietrza w systemie domowej wentylacji z rekuperacją. Dokładnie tak działają systemy klimatyzacji, zapewniają dużą ilość powietrza i do tego pracują na powietrzu w recyrkulacji czyli na powietrzu wewnętrznym bez dobierania go z zewnątrz. Korzystanie z „recyrkulacji powietrza” umożliwia klimatyzatorowi utrzymanie chłodnego powietrza w domu i uzyskanie większych efektów bez marnowania nadmiernej ilości energii.
Wykorzystanie systemu domowej wentylacji mechanicznej z rekuperacją do intensywnego chłodzenia wymagałoby zatem dostarczania znacznie, znacznie większej ilości powietrza, co narzucałoby konieczność stosowania przemysłowej jednostki wentylacyjnej – rekuperatora, większych kanałów, większych tłumików, izolowanych kanałów itp., co jest niewykonalne lub trudne w sytuacjach domowych i z pewnością nieopłacalne! Jednym z celów systemu domowej wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła jest zmniejszenie zużycia energii, więc przekształcenie go w nieefektywny system chłodzenia jest sprzeczne z zasadami energooszczędności.

Brak możliwości podziału na strefy.

Warto również zauważyć, że wentylacja domowa z rekuperacją ze zintegrowanymi systemami chłodzenia nie może być podzielona na strefy, w których dowolnie będziemy mogli sterować temperaturą. W rzeczywistości cały dom jest to duża, scentralizowana pojedyncza strefa wentylacji. Bardzo rzadko odpowiada to wymaganiom chłodzenia budynku, ponieważ pokoje z przeszkleniami skierowanymi na południe będą wymagały znacznie więcej chłodzenia, a te z ekspozycją na północ może tego chłodzenia nie będą potrzebowały wcale.

Czy by-pass (letnie obejście) może pomagać w chłodzeniu domu?

Często jestem pytany, czy dodanie letniego obejścia do systemu pomaga w chłodzeniu. Ta odpowiedź nie jest taka czarno-biała. Jedną rzeczą, o której należy pamiętać w przypadku systemu wentylacji z rekuperacją jest to, że może działać tylko z dwiema temperaturami, które ma – temperaturą wewnętrzną i temperaturą zewnętrzną. Nie wytwarza ciepła ani nie dodaje chłodu, po prostu równoważy temperaturę, którą nawiewa do budynku, aby stworzyć przyjemną atmosferę. Zastosowanie by-passu letniego oznacza, że latem powietrze omija wymiennik ciepła, zapobiegając podgrzewania temperatury w domu. W sytuacji, gdy temperatura na zewnątrz jest niższa niż w domu, system doprowadzi chłodne powietrze prosto z zewnątrz. Oznacza to, że system wentylacji z rekuperatorem zasadniczo chłodzi Twój dom, podczas gdy sam nie tworzy zimnego powietrza. Więc tak, by-pass letni może pomóc w schłodzeniu domu, ale tylko wtedy, gdy dostępna jest niższa temperatura na zewnątrz.

Jednak w wielu przypadkach system wentylacji z odzyskiem ciepła – rekuperacją z dodatkowym chłodzeniem może być bardzo skutecznym i wydajnym rozwiązaniem chłodzącym.

Aktywne systemy chłodzenia.

Jeśli masz budynek, w którym problemem jest przegrzewanie się i nie można go było zaprojektować z podejściem opartym na zasadach, takich jak spojrzenie na orientację budynku, rozmiary i orientację okien, zewnętrzne osłony przeciwsłoneczne, prawdopodobnie wymagany będzie aktywny system chłodzenia.
Może to przybrać formę tradycyjnego systemu klimatyzacji lub zastosowania klimakonwektorów w suficie lub na ścianie pomieszczeń, w których dochodzi do przegrzania. Możliwe jest stosowanie takich systemów wraz z systemami domowej wentylacji mechanicznej bez wpływu na wydajność systemu rekuperacji. Wewnętrzne zyski ciepła od ludzi, oświetlenia, urządzeń i gotowania różnią się znacznie w każdym pomieszczeniu, więc klimatyzatory typu split z recyrkulacją powietrza i chłodzeniem pojedynczych pomieszczeń są często najbardziej efektywnym wykorzystaniem aktywnego chłodzenia.

Klimatyzator (jako oddzielny system).

System wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła i klimatyzacja świetnie ze sobą współpracują (oczywiście działając jako oddzielne systemy). System klimatyzacji może być zaprojektowany jako rozwiązanie split lub multi split. Czyli z wykorzystaniem jednego głównego klimatyzatora (split) np. w salonie lub z wykorzystaniem kilku mniejszych jednostek w pomieszczeniach np. na poddaszu (multi split). Gdy klimatyzacja obniża temperaturę w twoim domu, możesz pomyśleć, że system wentylacji mechanicznej usuwający to powietrze byłby z nim skonfliktowany. Podczas normalnej pracy system wentylacji z rekuperacją wykorzystuje wymiennik ciepła do odzyskiwania i utrzymywania jak największej ilości ciepła w domu. Jeśli jednak powietrze w twoim domu jest chłodniejsze niż powietrze na zewnątrz bo zostało schłodzone przez klimatyzatory, wymiennik ciepła będzie działał odwrotnie. Oznacza to, że wykorzystuje powietrze (schłodzone przez klimatyzator) do dalszego chłodzenia napływającego ciepłego powietrza z zewnątrz, dzięki czemu Twój dom jest chłodny i świeży. Chociaż wentylacja i klimatyzacja wydają się mieć przeciwne cele, posiadanie rekuperatora we współpracy z klimatyzacją może w rzeczywistości uzupełniać system i pomagać w chłodzeniu twojego domu.

Rys 1. Klimatyzator z Rekuperatorem w chłodzeniu budynku.

Kolejnym rozwiązaniem wykorzystywanym i współpracującym z domowym systemem wentylacji z rekuperacją do chłodzenia pomieszczeń latem jest gruntowy wymiennik ciepła.

Gruntowy wymiennik ciepła jest bardzo dobrym uzupełnieniem systemu domowej wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła. Gruntowy wymiennik ciepła służy do wstępnego podgrzewania powietrza zewnętrznego w zimie, ale także do wstępnego schładzania powietrza zewnętrznego w lecie. Znajduje się pomiędzy wlotem powietrza zewnętrznego a urządzeniem wentylacyjnym (rekuperatorem) i przekazuje do powietrza chłodniejszą lub wyższą temperaturę gruntu. Mechanizm działania gruntowego wymiennika ciepła opiera się na zdolności gruntu do stabilizowania temperatury na określonej głębokości przez cały rok; średnia temperatura gruntu na głębokości około 1,5 metra wynosi około 8°C. System wentylacji w połączeniu z gruntowym wymiennikiem ciepła może zatem znacznie zmniejszyć dopływ ciepła latem, a czasami także przyczyniać się do aktywnego chłodzenia, niezależnie od niekorzystnych warunków zewnętrznych, np. ilości pyłków czy hałasu. Dzięki GWC powietrze latem nawiewane do budynku poprzez system wentylacji może mieć temperaturę nawet do 10 ⁰C niższą niż ta która jest na zewnątrz.

 

Rys 2. Gruntowy Wymienni Ciepła w wersji żwirowej w chłodzeniu budynku.

Wymienniki gruntowe jak żwirowy, płytowy czy rurowy wymagają do wykonania dużej powierzchni gruntu, jeżeli nie jest to możliwe możemy zdecydować się na wymiennik glikolowy który w formie odwiertu pionowego nie wymaga dużo miejsca na działce i nadaje się do wykonania na terenie już mocno zagospodarowanym bez konieczności rozkopywania go.

Gruntowy wymiennik ciepła – glikolowy. W przypadku tego wymiennika mamy do czynienia z układem ziemia – powietrze w oparciu o rurę zakopaną pod ziemia w formie kolektora poziomego lub sondy pionowej w której krąży roztwór glikolu lub solanki. Glikol lub solanka z układu podawana jest do wymiennika ciepła podłączonego do rekuperatora. Energia gruntu (ciepła lub chłodu) przekazywana jest do powietrza czerpanego z zewnątrz. To tutaj następuje wymiana ciepła pomiędzy glikolem a świeżym powietrzem, powietrze nie ma bezpośredniego kontaktu z gruntem, a jedynie za pośrednictwem glikolu krążącego w zamkniętym układzie korzysta z darmowej energii gruntu. To glikol staje się pośrednikiem pomiędzy temperaturą gruntu a powietrzem czerpanym przez rekuperator.
Za pomocą tego wymiennika powietrze przechodzące przez wymiennik ciepła glikol – powietrze ulega w okresie letnim schłodzeniu o 7 do 10⁰C w stosunku do temperatury powietrza zewnętrznego co znacząco podnosi komfort przebywania w budynku. Obecnie jest to rozwiązanie ze względów higienicznych najbardziej zalecane do stosowania ponieważ powietrze nie ma bezpośredniego kontaktu z gruntem, a jedynie z wymiennikiem ciepła (chłodnicą) zamontowanym na układzie wentylacyjnym przez które przepływa. To rozwiązanie eliminuje ewentualne obawy wielu inwestorów że powietrze przepływające pod ziemią może być narażone na wiele bakterii czy zarodników pleśni lub grzybów.

Rys 3. Gruntowy Wymiennik Ciepła Glikolowy i chłodzenie budynku.

Chłodnica glikolowa. Alternatywą dla gruntowego wymiennika ciepła w wersji glikolowej są chłodnice glikolowe , zasilane bezpośrednio z gruntowej pompy ciepła, a konkretnie z jej dolnego źródła z którego korzysta dla pozyskania energii gruntu. Latem dolne źródło pompy ciepła czyli grunt nie jest w pełni wykorzystywane – wtedy możemy wykorzystać pompę ciepła i dodać osobny obieg glikolowy z własną pompką obiegową do zasilania chłodnicy. Sterowanie załączeniem pompki obiegowej bez konieczności włączania się głównej pompy w pompie ciepła odbywać się najczęściej za pomocą kanałowego czujnika pogodowego.
Chłodnica glikolowa w celu schładzania powietrza montowana jest tuż za centralą wentylacyjną (rekuperatorem) w kanale nawiewnym. Jest to trochę inna koncepcja miejsca montażu chłodnicy niż w przypadku GWC glikolowego ponieważ z tego rozwiązania korzystamy tylko w okresie letnim. Zimą nie chcemy odbierać energii pompie ciepła która znacznie lepiej i efektywniej wykorzysta energię gruntu w celu podgrzania powietrza w okresie grzewczym. Latem chłodnica obniża temperaturę powietrza nawiewanego zwłaszcza że po okresie zimowym grunt i glikol w układzie dolnego źródła pompy ciepła jest mocno przechłodzony. To rozwiązanie doskonale regeneruje dolne źródło podgrzewając glikol odbierając z niego chłód. Powietrze wentylacyjne, nawiewane z rekuperatora przechodzi przez chłodnicę glikolową, a następnie wprowadzane jest do pomieszczeń siecią kanałów nawiewnych, obniżając w ten sposób temperaturę wewnątrz budynku nawet o kilka stopni. Chłodnica glikolowa jest doskonałym rozwiązaniem dla pozyskania chłodu latem dla inwestorów decydujących się na gruntową pompę ciepła. Otrzymujemy „dwa w jednym” ekonomiczne ogrzewanie zimą i efektywne chłodzenie latem wykorzystując ten sam układ dolnego źródła pompy ciepła.

Rys 4. Chłodnica glikolowa zasilana z dolnego źródła pompy ciepła.

Chłodnica wodna, konkretnie zimnej lub ciepłej wody. W sytuacji gdy decydujemy się na powietrzną pompę ciepła powietrze – woda nie mamy dolnego źródła jak w pompie gruntowej więc musimy pozyskiwanie chłodu rozwiązać inaczej. Źródłem chłodzenia dla chłodnicy wodnej jest powietrzna pompa ciepła z możliwością aktywnego chłodzenia z odwracalnym działaniem.
Wiele współczesnych modeli pomp ciepła jest wyposażonych w funkcję chłodzenia, dzięki której pomieszczenie jest chłodzone za pomocą rur wodnych systemu grzewczego. Rozróżnia się chłodzenie aktywne i pasywne. W przypadku aktywnego chłodzenia za pomocą tzw. rewersyjnej pompy ciepła moc chłodnicza przekazywana jest do systemu grzewczego (ogrzewanie podłogowe lub ścienne), a sprężarka pompy ciepła jest aktywna. W okresie letnim sprężarka w odwrotnym cyklu pracy schładza wodę w systemie grzewczym powodując obniżenie temperatury podłóg wpuszczając w podłogówkę zimną wodę.
Rozwiązanie schładzania letniego z wykorzystaniem powietrznej pompy ciepła wymaga zastosowania zbiornika jako magazynu zimnej wody. To pompa ciepła za sprawą pracy sprężarki utrzymuje bardzo zimną wodę w zasobniku z którego woda może być wpuszczana w system podłogówki lub dostarczana do chłodnicy zamontowanej na układzie nawiewnym systemu wentylacji za rekuperatorem. Woda jako czynnik chłodniczy o temperaturze kilku stopni dostarczana do chłodnicy schładza przepływające przez nią powietrze o dobrych kilka stopni. Odwrotnie zimą taka chłodnica może służyć jako dodatkowe źródło dystrybucji ciepłego powietrza poprzez system domowej wentylacji. Bo to, co działa zimą, działa również z odwrotnym skutkiem latem. Warto pamiętać, że rozwiązanie z powietrzną pompą ciepła może podgrzewać ciepłą wodę użytkową i jednocześnie chłodzić budynek.

 

Rys 5. Chłodnica wodna w systemie wentylacji dla chłodzenia budynku.

Chłodnica freonowa. Coraz częściej w budowanych przez naszą firmę układach domowej wentylacji stosowane są kanałowe, freonowe chłodnice o konstrukcji bardzo zbliżonej do konwencjonalnych chłodnic wodnych. Różnica w sposobie ich działania polega na tym, że w chłodnicy freonowej znajduje się ciekły gaz chłodniczy, który chłodzi przepływające powietrze, a nie woda czy glikol. To rozwiązanie może zapewnić najlepsze chłodzenie, ponieważ gaz chłodniczy niesie więcej energii niż woda. Źródłem zasilania dla chłodnic freonowych są powietrzne pompy ciepła w których czynnikiem chłodniczym jest najczęściej gaz ekologiczny R410A. Chłodnicę podłącza się do jednostki zewnętrznej którą jest inwerterowa sprężarka klimatyzatora (ze zmienną mocą). Chłodnica freonowa wraz ze swoją jednostka zewnętrzną współpracuje ściśle z rekuperatorem. Poprzez zamontowany w systemie sterowania rekuperatora dodatkowy moduł, pozwala odpowiednio dobierać moc chłodniczą w zależności od wydajności powietrza jaką w danym momencie zapewnia rekuperator. Oczywiście ta moc chłodnicza całego układu zależy od wydajności rekuperatora bo pracuje na powietrzu dostarczanym przez niego. Chłodnica freonowa jest wpięta szeregowo z rekuperatorem w kanał nawiewny i to powoduje pewne ograniczenia związane z mocą chłodniczą. Rekuperator o wydajności max. 500 m³/h nie może mieć do współpracy większej chłodnicy niż chłodnica o mocy chłodniczej max. 3,5 kW. Większa moc dla zbyt małego wydatku powietrza skutkowałaby tym że za mały przepływ powietrza mógłby doprowadzić do zamrożenia chłodnicy i nieprawidłowego działania systemu wentylacji. Chłodnica freonowa wraz ze swoją jednostką zewnętrzną (pompą ciepła powietrze – powietrze) wraz ze współpracą z domowym systemem wentylacji z rekuperacją daje możliwość w okresie letnim schłodzić powietrze nawiewane do budynku o 10 ⁰C. Pozwala to na nie przegrzewanie wnętrza domu powietrzem wentylacyjnym które bez współpracy z chłodnicą miało by temperaturę powietrza zewnętrznego czyli np. 30 ⁰C. Odwrotnie jest w okresie grzewczym. Takie rozwiązanie doskonale sprawdza się w celu podgrzania powietrza nawiewanego do budynku. Poprzez odwrócone działanie pompy ciepła powietrze nawiewane do budynku zimą ma 40 ⁰C co doskonale wspomaga system centralnego ogrzewania opartego np. na kotle gazowym.
System domowej wentylacji mechanicznej nawiewno – wywiewnej w oparciu o chłodnicę freonową czy wodną to łatwy w instalacji system, który schładza powietrze dostarczane do domu w celu zmniejszenia ryzyka przegrzania wnętrza budynku powietrzem wentylacyjnym. Jest to jedyny system chłodzenia, który łatwo można zamontować i zmodernizować w dowolnym nowym lub istniejącym systemie wentylacji z rekuperatorem! Rozwiązanie z chłodnicą projektuje się do schładzania powietrza wylotowego z rekuperatora, co czyni je idealnym do komfortowego chłodzenia domu w ciepłe, słoneczne dni, ale również do podgrzewania powietrza w okresie grzewczym.
Chłodnica freonowa czy wodna jak również gruntowy wymiennik ciepła nadaje się do instalacji z dowolną marką lub modelem rekuperatora domowego systemu wentylacyjnego.

Rys 6. Chłodnica freonowa z agregatem chłodniczym.

Jeśli masz duży zysk od nasłonecznienia lub masę termiczną, a dom jest niewygodny i niekomfortowy przez większą część roku i nie do zniesienia podczas ciepłej pogody, zalecamy system domowej wentylacji z rekuperacją uzupełniony o klimatyzację, a konkretnie o klimatyzator kanałowy.
Klimatyzator kanałowy to rodzaj centralnego systemu klimatyzacji, który może współpracować z domowym systemem wentylacji mechanicznej z rekuperacją wykorzystując tą samą sieć kanałów nawiewnych z których korzysta również rekuperator. Dzięki połączeniu tych urządzeń we wspólnym systemie kanałów możemy do budynku dostarczać świeże i przefiltrowane powietrze oraz schładzać je. Ponadto zimą klimatyzator kanałowy o wystarczającej mocy może służyć jako znaczące źródło ciepła jeśli nie główne. Klimatyzator kanałowy jest popularnym i efektywnym wyborem w domach o każdej wielkości, ponieważ poprzez dowolny dobór mocy chłodniczej zapewnia wygodny i wydajny sposób chłodzenia i ogrzewania budynku nawet o dużej powierzchni. Klimatyzator kanałowy posiada, w odróżnieniu od innych wcześniej opisywanych rozwiązań jak chłodnica freonowa czy wodna, swój własny wentylator co pozwala osiągać większe wydajności mocy chłodniczej bo nie jest ona uzależniona od wydajności powietrznej rekuperatora. Klimatyzator w zależności od swojej mocy chłodniczej ma własny odpowiednio dobrany wentylator który wydajnością powietrza odpowiada jego wydatkowi chłodniczemu. Pamiętamy jak wcześniej opisując różne wersje chłodnic pisałem że są one wpięte szeregowo z rekuperatorem w kanał nawiewny i pracuję na powietrzu które zapewnia rekuperator, co ograniczało ich moc chłodniczą. Klimatyzator kanałowy z rekuperatorem w instalację wentylacyjną wpięte są równolegle, a jedynie oba urządzenia korzystają ze wspólnego systemu sieci kanałów nawiewnych w którym oba strumienie powietrza się łączą poprzez komorę mieszania. W tym rozwiązaniu rekuperator posiada własny system kanałów wyciągowych, powrotnych i klimatyzator również korzysta z oddzielnie zbudowanych dla niego systemu kanałów powrotnych, wyciągowych. Montaż równoległy tych urządzeń pozwala na to że każde urządzenie, rekuperator i klimatyzator pracują niezależnie. Klimatyzator ma stworzony swój własny obieg powietrza, a rekuperator własny. Klimatyzator pracuje na powietrzu wewnętrznym bo tak ma stworzony system kanałów czyli nawiew do budynku i powrót powietrza z budynku i nie dobiera powietrza z zewnątrz. Rekuperator tworzy własną cyrkulację z możliwością wymiany powietrza na powietrze zewnętrzne – świeże. Klimatyzator dzięki swoim wentylatorom i swojemu obiegowi powietrza może pracować bez konieczności włączania rekuperatora i odwrotnie rekuperator pracuje gdy klimatyzator jest wyłączony. Jedynym wspólnym elementem jest system kanałów nawiewnych więc jest to bardzo ważna sprawa by je odpowiednio przygotować. Muszą obsługiwać często dwa strumienie powietrza od rekuperatora i klimatyzatora. Projektując i wykonując taką instalację wentylacji z rekuperacją połączonej z klimatyzacją z klimatyzatorem kanałowym, wspólne kanały nawiewne a konkretnie ich przekroje musza być znacząco powiększone by były wstanie realizować duży przepływ powietrza bez dławienia czy niedopuszczalnego zwiększania prędkości powietrza powodując hałas z instalacji kanałowej.

Rys 7. Klimatyzator kanałowy we współpracy z rekuperatorem.

Niezależność działania obu systemów, wentylacji i klimatyzacji jest bardzo istotne w filozofii korzystania z tych rozwiązań pozwalając na pełniejsze wykorzystanie ich cech. W budynkach prawie całe obciążenie chłodnicze koncentruje się w ciągu dnia. Tak więc w ciągu dnia system wentylacji mechanicznej działa tylko w celu spełnienia podstawowego zapotrzebowania na wymianę powietrza, ponieważ świeże powietrze zewnętrzne o wysokiej temperaturze prowadzi do większych obciążeń chłodniczych. Wręcz przeciwnie, klimatyzator jest wyłączany w nocy, podczas gdy rekuperator nadal pracuje wydajnie, aby nawiać świeże powietrze o niskiej temperaturze nocnej, co sprzyja zmniejszeniu zapotrzebowania na obciążenie chłodnicze następnego dnia dzięki magazynowaniu energii w masie kumulacyjnej budynku. Dlatego, należy w pełni wykorzystywać wentylację nocną do swobodnego chłodzenia latem, optymalizując zapotrzebowanie na chłód w ciągu dnia, a ma to duże znaczenie dla efektywności energetycznej budynku.

Zaletą wprowadzania chłodu do budynku za pomocą urządzeń współpracujących z rekuperatorem jest też to że wymiennik ciepła w rekuperatorze latem działa podobnie jak zimą na odzysk. Latem jest to odzysk chłodu. Kiedy powietrze przechodzi przez wymiennik ciepła, chłodne powietrze wywiewane znacznie schładza ciepłe powietrze zewnętrzne. Dlatego też jednostka klimatyzacyjna musi pracować znacznie mniej, ponieważ kontrolowana wentylacja pomieszczeń mieszkalnych znacznie ogranicza przegrzewanie się domu powietrzem zewnętrznym.

Centrala wentylacyjna – rekuperator w wbudowaną pompą ciepła.

Idea pompy ciepła w centralach wentylacyjnych, w których jako jeden z elementów służących do odzysku ciepła stosuje się pompę ciepła, zyskują coraz większą popularność na rynku. Dynamiczny rozwój branży chłodniczej i rosnące zainteresowanie pompami ciepła sprawiło, że koszty pomp ciepła znacznie spadły (i nadal maleją). Równocześnie konstrukcje pomp stają się coraz bardziej nowoczesne, co zwiększa ich wydajność oraz efektywność. W efekcie uzyskuje się coraz wyższe współczynniki COP/EER, a to oznacza, że dla 1kW energii elektrycznej osiąga się odpowiednio coraz wyższe wydajności grzewcze/chłodnicze. Ponadto, dzięki wykorzystaniu nowoczesnych czynników chłodniczych dodatkowo rośnie sprawność pomp ciepła.
Centrala wentylacyjna ze zintegrowaną pompą ciepła jest już przygotowana do pracy. Wyposażona jest w sprężarkę, posiada odpowiednio poprowadzone linie freonowe, wypełniona jest czynnikiem chłodniczym. Wpływa to zarówno na wyższy komfort pracy, jak i na niższe koszty montażu. Do uruchomienia centrali wentylacyjnej ze zintegrowaną pompą ciepła nie są potrzebne uprawnienia, które wymagane są w standardowych rozwiązaniach klimatyzacyjnych, by zachować ważną gwarancję na urządzenie.
W typowych instalacjach chłodniczych należy przewidzieć przestrzeń potrzebną na zainstalowanie zewnętrznego agregatu skraplającego, czy na poprowadzenie przewodów miedzianych. W przypadku central wentylacyjnych ze zintegrowaną pompą ciepła, cały układ wbudowany jest w urządzenie, dzięki czemu potrzeba zdecydowanie mniej miejsca na instalację. Dodatkowym atutem jest fakt, iż na elewacji budynku nie trzeba mocować mało estetycznego skraplacza.
Centrale wentylacyjne z pompą ciepła zapewniają wentylację, filtrację, chłodzenie i dodatkowe ogrzewanie.
Gorąco polecamy te urządzenia osobom, które szukają tylko tego, co najlepsze, w postaci nowej gamy innowacyjnych urządzeń ze zintegrowaną pompą ciepła. Ta gama urządzeń jest najbardziej zaawansowana i doskonała dzięki dwustopniowemu odzyskowi energii przez obrotowy wymiennik ciepła i pompę ciepła, nie ma potrzeby instalować żadnej dodatkowej jednostki by system spełniał nasze wymagania. Rekuperatory z wbudowaną pompą ciepła są odpowiednie dla wszystkich budynków i wykonanych w nich instalacjach wentylacyjnych.

Wentyluj z nami.

Firma LINK dostarcza najwyższej jakości systemy wentylacyjne wraz z usługami ich montażu. Aby dowiedzieć się więcej o naszych systemach i o tym, jak mogą poprawić jakość powietrza w Twoim domu odwiedź naszą stronę internetową i skontaktuj się e-mailowo lub zadzwoń do nas i zacznij poprawiać jakość powietrza w swoich pomieszczeniach już dziś!
Dylematy związane z prawidłowym zaprojektowaniem systemu wentylacji i sposobów chłodzenia budynku warto powierzyć doświadczonej firmie w tworzeni tego rodzaju systemów. Jesteśmy na naszym runku liderem w opracowaniu i wykonywaniu opisanych w tym artykule systemów wentylacji z klimatyzacją, łącząc te systemy. Nasz zespół przygotuje właściwy bilans powietrza, rozmieści instalację z nawiewnikami i wywiewnikami oraz dobierze rekuperator – zaproponuje również odpowiedni system chłodzenia pomieszczeń czy to niezależny czy współpracujący z rekuperatorem.

adminlr