WENTYLACJA - Komfortowy klimat

Systemy które zapewniają komfort i efektywność energetyczną.

wentylacja mechaniczna

WENTYLACJA MECHANICZNA

Wentylacja mechaniczna. Jest to system kanałów zazwyczaj stalowych z zamontowanymi wentylatorami , które powodują przepływ powietrza do pomieszczenia i z pomieszczenia.

Istnieją trzy rodzaje wentylacji mechanicznej :

 • wentylacja mechaniczna nawiewna dostarczająca świeże powietrze.
 • wentylacja mechaniczna wywiewna usuwająca zużyte powietrze
 • wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna czyli zorganizowany sposób doprowadzania i odprowadzania zbilansowanej ilości powietrza. Jest to najwłaściwszy sposób wentylacji , choć wymaga stosowania dwóch układów kanałów ( nawiewnego i wywiewnego ). Doprowadzenie powietrza i jego rozdział następuje za pomocą wentylatorów nawiewnych i wywiewnych , wykorzystując do tego sieć przewodów wentylacyjnych, wyposażonych w odpowiednie otwory nawiewne i wywiewne (kratki wentylacyjne , anemostaty).

Znaczenie dobrej jakości powietrza w pomieszczeniach nigdy nie było tak oczywiste. Nowo budowane jak i istniejące domy są izolowane w coraz wyższym standardzie, są one coraz bardziej szczelne i bez zapewnienia skutecznej wentylacji nie da się w nich żyć. Termin „syndrom toksyczny dom” został ukuty by opisać koktajl przenoszonych zanieczyszczeń z powietrza, wilgoć, chemikalia które są obecnie przedmiotem życia codziennego.

LINK proponuje szeroką gamę produktów i systemów wentylacyjnych również z odzyskiem ciepła dla budynków użyteczności publicznej, przemysłowych, handlowych i domowych w Polsce. Jedną z wielkich zalet LINK jest zdolność do projektowania i budowania niestandardowych produktów i systemów wentylacyjnych niezależnie od wymagań klientów, w rozsądnym terminie i po konkurencyjnej cenie. LINK zapewnia również, że doradzi, zaprojektuje i wykona każde zlecenie w zakresie wentylacji.

INSTALACJA - Budowa

rekuperator instalacja budowa
 1. Przewód powietrza usuwanego.
 2. Nawiew powietrza – anemostat stropowy.
 3. Centrala wentylacyjna.
 4. Przewód powietrza świeżego.
 5. Nawiew powietrza – anemostat stropowy.
 6. Moduł pompowy gruntowego wymiennika ciepła.
 7. Wymiennik glikol/powietrze gruntowego wymiennika ciepła.
 8. Wywiew powietrza – zawór wywiewny.
 9. Czerpnia powietrza świeżego.
 10. Gruntowy wymiennik ciepła (GWC).
 11. Wyrzutnia powietrza usuwanego.
 12. Nawiew powietrza – dysza nawiewna.
 1. Przepustnica.
 2. Tłumik akustyczny.
 3. Nawiew powietrza – anemostat stropowy.
 4. Przewód powietrza nawiewanego.
 5. Przewód powietrza wywiewanego.
 6. Kolorowy, dotykowy panel sterowania.
 7. Nawiew powietrza – anemostat stropowy.
 8. Wywiew powietrza – zawór wywiewny.
 9. Skrzynka rozdzielcza.
 10. Przewód powietrza wywiewanego.
 11. Wywiew powietrza – zawór wywiewny.

WAŻNE INFORMACJE

Systemy wentylacyjne można podzielić według zasady działania (naturalne i mechaniczne) lub przeznaczenia (wentylacja ogólna i miejscowa).

Systemy wentylacji ogólnej służą wymianie powietrza w całym domu i całych pomieszczeniach. Natomiast wentylacja miejscowa służy usunięciu zanieczyszczeń z części pomieszczenia; za przykład może posłużyć okap nad kuchnią gazową.W systemach wentylacji naturalnej wykorzystuje się zjawisko ruchu powietrza pod wpływem wiatru lub różnicy temperatur. Wyróżnia się tu infiltrację, eksfiltrację, przewietrzanie i wentylację grawitacyjną.

 • Infiltracja to samoczynny niekontrolowany napływ powietrza do pomieszczenia przez nieszczelności w przegrodach budowlanych, wywołany wiatrem lub różnicą temperatury powietrza.
 • Eksfiltracja jest zjawiskiem odwrotnym do infiltracji: powietrze przez nieszczelności wypływa z pomieszczenia.
 • Przewietrzanie polega na wymianie powietrza w pomieszczeniu przez otwieranie okien i drzwi.
 • Wentylacja grawitacyjna następuje z wykorzystaniem ciągu naturalnego, powstałego w pionowych kanałach wyprowadzonych ponad dach, na skutek różnicy gęstości (ciężaru właściwego) powietrza o różnej temperaturze w pomieszczeniu i na zewnątrz budynku. W systemach wentylacji mechanicznej do przetłaczania powietrza w sieci przewodów wentylacyjnych wykorzystuje się wentylatory.

Wentylacja czyli cyrkulacja powietrza pomiędzy pomieszczeniem a przestrzenią na zewnątrz jest systemem koniecznym w każdym budynku. Dobra wentylacja jest niezbędna w pomieszczeniach gdzie przebywają ludzie czy zwierzęta. Dopływające z zewnątrz świeże powietrze usuwa dwutlenek węgla i podnosi poziom tlenu. Jest to szczególnie ważne w sytuacjach dodatkowych zanieczyszczeń takich jak : dym papierosowy , opary farb , lakierów itp.

Potrzeba wentylacji budynku znana była już w XIX w. Jej rola w ówczesnym postrzeganiu ograniczała się do względów higienicznych w pomieszczeniach , gdzie przebywali ludzie. Dopiero w XX w. zaznaczyły się silne aspekty komfortu i zdrowia użytkowników pomieszczeń. Z końcem XX w. jako nowe źródło zanieczyszczeń powietrza wewnętrznego (obok przebywających w pomieszczeniu osób) zaczęto postrzegać sam budynek (syntetyczne materiały wykończeniowe, elementy wyposażenia wnętrz ).

Przy źle działającej wentylacji lub jej braku pogarsza się znacznie komfort przebywania w pomieszczeniu.

Najczęstszymi objawami złej wentylacji są :

 • częste bóle głowy , zmęczenie , osłabienie koncentracji
 • podrażnienie błon śluzowych nosa i gardła
 • choroby gardła i układu oddechowego
 • alergie
 • niszczenie ścian budynku przez rozwijające się grzyba i pleśń

Zaletą każdej wentylacji a w szczególności wentylacji mechanicznej jest wyeliminowanie wymienionych powyżej zagrożeń oraz utrzymywanie czystości powietrza optymalnej z punktu widzenia użytkowników.

Dodatkowo w przypadku wentylacji mechanicznej nawiewno – wywiewnej istnieje możliwość dostosowania jej wydajności do faktycznych potrzeb osób przebywających w pomieszczeniu. Regulacja systemu wentylacji mechanicznej może odbywać się w pełni automatycznie. Nie bez znaczenia dla komfortu użytkowników , a szczególnie osób wrażliwych jest możliwość zastosowania na instalacji nawiewnej różnego typu filtrów oczyszczających powietrze wprowadzane do pomieszczenia.

 • Niewątpliwie podstawowym zyskiem płynącym z posiadania dobrej wentylacji jest dobre samopoczucie osób przebywających w pomieszczeniu. Zdarza się w niektórych domach, mieszkaniach czy zakładach pracy, że przebywający tam ludzie mają wrażenie braku powietrza. Pojawiają się wówczas typowe dla takiego stanu rzeczy objawy tzn. bóle i zawroty głowy, mdłości, ogólne osłabienie, brak możliwości koncentracji, podrażnienie oczu, nosa czy gardła. Takie samopoczucie zdecydowanie niekorzystnie wpływa na wydajność i bezpieczeństwo pracy. Jeśli dotyczy to domu czy mieszkania pojawiają się problemy ze snem i odpoczynkiem w efekcie , czego jesteśmy bardziej podatni na różnego rodzaju choroby i dolegliwości.
 • Nie bez znaczenia są także straty materialne, jakie możemy ponieść nie posiadając sprawnie działającego systemu wentylacji.
 • Budując w dzisiejszych czasach dom czy mieszkanie lub remontując istniejący już budynek szczególną wagę przykładamy do dobrej izolacji termicznej, która pozwoli nam zmniejszyć koszty ogrzewania. Okładamy budynek styropianem, wstawiamy szczelne plastikowe okna i po pewnym czasie okazuje się, że zaczynamy mieć poważne problemy. Na oknach wykrapla się para wodna, na ścianach pojawia się pleśń i grzyb. Wszystko to jest wynikiem złej wentylacji. Działająca do tej pory wentylacja grawitacyjna przestała spełniać swoje zadanie, gdyż pozbawiliśmy budynek nieszczelności, przez które do tej pory wchodziło do środka świeże powietrze. Koszty osuszania i odgrzybiania pomieszczeń mogą niejednokrotnie być porównywalne z kosztami wykonania dobrze działającej instalacji wentylacyjnej.
 • Idealnym rozwiązaniem, które pozwoli nam mieć dobrze działającą wentylację a także ograniczy koszty energii potrzebnej do ogrzewania jest wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.
 • Montując w systemie wentylacji mechanicznej nawiewno – wywiewnej specjalne urządzenie zwane REKUPERATOREM można odzyskiwać ciepło z usuwanego z budynku powietrza, a zatem oszczędzać zimą cenną energię.

KONSULTACJE

Staramy się zaangażować na wczesnym etapie projektowania domu, tak, że możemy bardziej efektywnie dostosować go do skutecznych rozwiązań budowlanych pomagających w późniejszym etapie wykonać instalację wentylacyjną z rekuperacją. Staramy się określić wyzwania na początku w celu poprowadzenia sprawnego montażu instalacji, którą łatwo da się zintegrować z budynkiem bez zbędnych zabudów i dodatkowych kosztów.

REALIZACJE

POMYŚL DWA RAZY. BUDUJ RAZ.

SZUKASZ INSTALATORA DLA SWOJEGO PROJEKTU WENTYLACJI?