Twój Dom Połączony z Naturą

Instalacje które idealnie wpisują się w modny nurt Twojego domu.

Rekuperacja Wentylacja Mechaniczna z odzyskiem ciepła dla Twojego domu.

Rekuperacja (łac. recuperatio – odzyskanie) to odzyskiwanie ciepła za pomocą wymiennika ciepła – rekuperatora. Jego działanie polega na przekazywaniu energii z jednego medium do innego. W przypadku wentylacji rekuperator jest urządzeniem ogrzewającym powietrze nawiewane do budynku za pomocą ciepłego powietrza, które jest równocześnie wywiewane z budynku. Taki proces odbywa się zimą.
System wentylacji z odzyskiem ciepła jest w istocie logiczną konsekwencją budowy ciepłego, ekonomicznego i przyjaznego dla człowieka i środowiska domu. Budując taki dom należy, więc odrzucić dotychczasowy sposób myślenia, w którym wentylacja była czymś mało istotnym, bo rozwiązywała się samoistnie. Ciepły, przyjazny i ekonomiczny dom jest przede wszystkim szczelny i nie ma w nim miejsca na przypadkowe lub zamierzone szczeliny w oknach czy ścianach. Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła pozwala mu „oddychać” bez tracenia energii.

REKUPERATOR - Budowa

 1. Układ sterowania z możliwością rozbudowy oraz integracji z systemami zarządzania budynkiem poprzez protokół Modbus RTU.
 2. Obudowa z wysokiej jakości izolacją termiczną i akustyczną.
 3. Przewód powietrza nawiewanego.
 4. Wentylatory greentech ebm-papst napędzane silnikiem prądu stałego z płynną regulacją obrotów.
 5. Przewód powietrza usuwanego z budynku.
 6. Stopy zapewniające przestrzeń na montaż syfonu kondensatu.
 7. Przewód powietrza wywiewanego z pomieszczeń.
 1. Wymiennik ciepła Recair o przypływie 100% przeciwprądowym z wielokanałową matrycą.
 2. Podwójne zabezpieczenie nagrzewnicy elektrycznej.
 3. System FPX zapobiegający zamrożeniu kondensatu z płynnie sterowaną nagrzewnicą.
 4. Filtr powietrza klasy G4 z presostatem i automatycznym systemem kontroli zabrudzenia.
 5. Pomiar temperatury powietrza nawiewanego, wywiewanego oraz zewnętrznego.
 6. Przewód powietrza zewnętrznego.
 7. Sterowany By-pass z możliwością programowania przez użytkownika.
 8. Odprowadzenie kondensatu z syfonem wyposażonym w zawór zwrotny i kabel grzejny.

INSTALACJA - Budowa

rekuperator instalacja budowa
 1. Przewód powietrza usuwanego.
 2. Nawiew powietrza – anemostat stropowy.
 3. Centrala wentylacyjna.
 4. Przewód powietrza świeżego.
 5. Nawiew powietrza – anemostat stropowy.
 6. Moduł pompowy gruntowego wymiennika ciepła.
 7. Wymiennik glikol/powietrze gruntowego wymiennika ciepła.
 8. Wywiew powietrza – zawór wywiewny.
 9. Czerpnia powietrza świeżego.
 10. Gruntowy wymiennik ciepła (GWC).
 11. Wyrzutnia powietrza usuwanego.
 12. Nawiew powietrza – dysza nawiewna.
 1. Przepustnica.
 2. Tłumik akustyczny.
 3. Nawiew powietrza – anemostat stropowy.
 4. Przewód powietrza nawiewanego.
 5. Przewód powietrza wywiewanego.
 6. Kolorowy, dotykowy panel sterowania.
 7. Nawiew powietrza – anemostat stropowy.
 8. Wywiew powietrza – zawór wywiewny.
 9. Skrzynka rozdzielcza.
 10. Przewód powietrza wywiewanego.
 11. Wywiew powietrza – zawór wywiewny.

WAŻNE INFORMACJE

„Sercem” całego układu wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej jest centrala (zestaw wentylacyjny) z umieszczonym w niej wymiennikiem ciepła (rekuperatorem). Od centrali po całym budynku rozchodzą się kanały nawiewne i wyciągowe. Ponieważ cała instalacja rekuperacji nie jest raczej elementem zdobiącym wnętrza, kanały prowadzi się tak, aby łatwo je było zamaskować podczas prac wykończeniowych. Centralę najczęściej montuje się na poddaszu, czasem w kotłowni czy garażu. Wybierając miejsce na rekuperator należy pamiętać, ze powinno ono umożliwiać dobry dostęp w celu np. czyszczenia filtrów, które wykonuje się przynajmniej dwa razy do roku. Centrala powinna być zamontowana w miejscu posiadającym możliwość odprowadzenia skroplin z wymiennika do kanalizacji.

Dobry system centralnej wentylacji z odzyskiem ciepła (rekuperacji) powinno wyróżniać:

 • Sprawność odzysku ciepła ponad 90%, przy ilości powietrza nawiewanego do wywiewanego w stosunku 1 : 1;
 • Szczelność wymiennika na poziomie 99,9%, co nie dopuszcza do mieszania się powietrza zużytego z
 • Powietrzem czystym, wchodzącym do pomieszczeń;
 • Odporność na szronienie – brak efektu „zatykania się” rekuperatora lodem nawet przy wysokich mrozach i
 • Eliminacja nagrzewnic powietrza nawiewanego;
 • Duża powierzchnia wymiany rekuperatora oraz długa droga przepływu obu strumieni powietrza;
 • Sterowanie automatyczne, dostosowujące intensywność wymiany powietrza do rzeczywistych potrzeb,
 • Automatyczny tryb pracy.

Prawidłowo wykonana instalacja wentylacyjna z rekuperacją :

 • Jakość powietrza zapewniająca warunki higieniczne w domu zgodne z wymaganiami obowiązujących norm.
 • Odzysk energii z powietrza wentylacyjnego ze średnią roczną sprawnością przekraczającą 90%.
 • Redukcja największych strat ciepła budynku – związanej z wentylacją pomieszczeń z poziomu 30-60%, który występuje przy wentylacji tradycyjnej do poziomu 4-6% charakterystycznego dla wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.
 • Skuteczne zapobieganie zawilgoceniu ścian i tzw. zaparowaniu okien.
 • Skuteczne zapobieganie rozwojowi pleśni i grzybów.
 • Pełna kontrola nad intensywnością wentylacji i związanymi z nią kosztami.
 • Zwiększenie komfortu w budynku poprzez nawiew świeżego i ciepłego powietrza.
 • Eliminacja przeciągów występujących w przypadku wentylacji tradycyjnej wprowadzającej do pomieszczeń zimne powietrze zewnętrzne.
 • Filtracja powietrza nawiewanego do budynku.
 • Możliwość centralnego uzdatniania powietrza – nawilżanie, ogrzewanie, chłodzenie.
 • Wysoka sprawność energetyczna – dla domu o powierzchni 150 m² energia zużyta przez wentylatory w ciągu roku stanowi jedynie 5% energii odzyskanej przez rekuperator.
 • Usuwanie zanieczyszczeń oraz alergenów z przestrzeni budynku.
 • Poprawa akustyki i bezpieczeństwa w budynku na skutek braku konieczności otwierania okien.

Koszt montażu rekuperacji to bardzo indywidualna kwestia. Cena montażu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła zależy od wielu czynników. Wpływ na cenę ma np. wielkość budynku, ilość osób go zamieszkujących. Cena montażu zależy także od rodzaju rekuperatora. W zależności od typu centrali wentylacyjnej stosujemy różne elementy instalacyjne. Każdy montaż wentylacji mechanicznej jest w firmie Link poprzedzony rozmową z inwestorem na temat optymalnych tras prowadzenia kanałów .

Zapraszamy Państwa do złożenia zapytania o wycenę instalacji rekuperacji.

KONSULTACJE

Staramy się zaangażować na wczesnym etapie projektowania domu, tak, że możemy bardziej efektywnie dostosować go do skutecznych rozwiązań budowlanych pomagających w późniejszym etapie wykonać instalację wentylacyjną z rekuperacją. Staramy się określić wyzwania na początku w celu poprowadzenia sprawnego montażu instalacji, którą łatwo da się zintegrować z budynkiem bez zbędnych zabudów i dodatkowych kosztów.

REALIZACJE

POMYŚL DWA RAZY. BUDUJ RAZ.

SZUKASZ INSTALATORA DLA SWOJEGO PROJEKTU WENTYLACJI?