listopad 17 2022 0Comment
Gruntowy wymiennik ciepla warszawa GWC Warszawa Rekuperacja

Gruntowy Wymiennik Ciepła – Dobre powietrze

Dobrym rozwiązaniem wspomagającym i uzupełniającym system wentylacyjny domu jest gruntowy wymiennik ciepła (GWC).

Zanieczyszczenia spowodowane nadużywaniem paliw kopalnych prowadzą do globalnego ocieplenia, które jest poważnym zagrożeniem dla świata. Wraz z ciągłym wzrostem zapotrzebowania na energię dla zapewnienia komfortu cieplnego wewnątrz budynków, domów, mieszkań czy innych obiektów, odnawialne źródła energii zyskały na znaczeniu w ostatnich latach w celu zaspokojenia gwałtownie malejących zasobów energii i zaspokojenia rosnącego zapotrzebowania na energię. Pożądane zatem  jest zminimalizowanie zużycia energii i promowanie wykorzystania odnawialnych źródeł energii w celu uratowania Ziemi przed niebezpiecznymi skutkami globalnego ocieplenia i niszczenia warstwy ozonowej. Obecnie poszukuje się wielu alternatywnych technik efektywniejszego wykorzystania dostępnych zasobów energii w celu uzyskania warunków komfortu cieplnego wewnątrz budynków. Koniecznym stało się opracowanie nietypowych i twórczych systemów energetycznych przystępnych cenowo, otwartych na postęp technologiczny, łatwych w utrzymaniu i zgodnych z ograniczeniami prawnymi. Gruntowe Wymiennik Ciepła (GWC) ziemia-powietrze są jedną z tych obiecujących technik, które można skutecznie wykorzystać do wstępnego podgrzewania powietrza zimą i odwrotnie latem. Temperatura ziemi na głębokości od 1,5 do 2 m pozostaje dość stała przez cały rok i ta temperatura nazywana jest niezakłóconą temperaturą gruntu (NTG). NTG pozostaje wyższa niż temperatura powietrza zewnętrznego zimą i niższa niż temperatura powietrza zewnętrznego latem. Koncepcja gruntowego wymiennika ciepła (GWC) ziemia-powietrze jest bardzo prosta. Powietrze z otoczenia jest wciągane do GWC  zakopanego na określonej głębokości, redukowane do temperatury gruntu i dzięki temu ogrzewane zimą i odwrotnie latem. W ten sposób można pasywnie zmniejszyć obciążenie ogrzewania i chłodzenia budynku.

Stwierdzono, że grunt na pewnej głębokości ma właściwość pozostawania zimnym latem i stosunkowo gorętszym w zimowe dni od temperatury atmosferycznej. W polskich warunkach na głębokości 1,5 do 2 m niezakłócona temperatura gruntu (NTG) wynosi około +8⁰C , +10⁰C.

Warunki komfortu przebywania w pomieszczeniach dla człowieka to temperatura od 20⁰C  do 26⁰C i wilgotność względna od 40% do 60%. Można to osiągnąć poprzez zamontowanie energochłonnej klimatyzacji w oparciu o urządzenia freonowe, ale w dzisiejszych czasach powinniśmy się opierać o rozwiązania równie skuteczne jak klimatyzacja ale energooszczędne i takim właśnie rozwiązaniem jest GWC. Powietrze przepuszczane przez podziemną instalację latem nawiewane do budynku jest schładzane, ponieważ temperatura gruntu wokół wymiennika ciepła jest niższa od temperatury otoczenia. Zimą, gdy temperatura otoczenia jest niższa niż temperatura gruntu, proces ulega odwróceniu i następuje wstępne podgrzanie powietrza. Czyli jeśli na zewnątrz zimą mamy -20⁰C to po przejściu przez gruntowy wymiennik ciepła powietrze jest wstanie się ogrzać do temperatury na poziomie od -10⁰C do +2⁰C w zależności od konstrukcji GWC. W lecie z kolei gdy na zewnątrz jest temperatura około +35⁰C to powietrze po przejściu przez GWC może osiągnąć wartość +25⁰C, a nawet +16⁰C z zależności od konstrukcji GWC.

GWC lato. Rozkład temperatur.

GWC zima. Rozkład temperatur.

Gruntowo-powietrzne wymienniki ciepła są uważane za skuteczny system wspomagania ogrzewania lub zamiennik chłodzenia budynków. Są to zasadniczo konstrukcje metalowe, plastikowe, betonowe lub kamienne zakopane pod ziemią na określonej głębokości. W zależności od różnicy temperatur w tych konstrukcjach następuje wymiana ciepła między gruntem a powietrzem. Wykorzystują zieloną i czystą energię w celu zminimalizowania zanieczyszczenia i zminimalizowania konwencjonalnego zużycia energii. Zyski ze stosowania GWC w budownictwie energooszczędnym są olbrzymie dlatego powinniśmy je wykorzystywać zawsze gdy jest to możliwe. Istnieje kilka typów systemów gruntowych wymienników ciepła Ziemia-Powietrze w zależności od tego jak następuje styk przepływającego  powietrza z gruntem czyli wyróżniamy:

 • Gruntowe wymienniki przeponowe i tu najczęściej rurowy. To zakopana na odpowiedniej głębokości rura o średnicy umożliwiającej swobodny przepływ wymaganej ilości powietrza z prędkością najlepiej nie większą niż 2m/s. Przeponą oddzielającą powietrze od gruntu jest ścianka rury. Najczęściej stosowaną średnicą jest 200mm i odpowiada ona wydajności 200-250 m³/h przy zachowaniu 2m/s. Rura może być w postaci prostej, łamanej lub opaski wokół domu, a także w postaci kilku rur ułożonych równolegle tworzących postać drabinki (układ Tichelmanna). Jednak na wydajność systemu nie wpływa znacząco kształt instalacji i materiał zakopanej rury, a zamiast tego w dużym stopniu wpływa na nią prędkość powietrza.
 • Gruntowy wymiennik bezprzeponowy i tu najczęściej żwirowy lub grzebieniowy. Wymiennik żwirowy to najprościej mówiąc wykop wypełniony czystym, płukanym, certyfikowanym żwirem o odpowiedniej granulacji. Do wykopu wstawiony jest system rur pozwalających wprowadzić powietrze na całej wysokości wymiennika i z drugiej strony bliźniaczy system rur pozwalający wyprowadzić powietrze. Powietrze ogrzewa się lub chłodzi, przepływając przez całą kubaturę zakopanego żwiru, mając z nim bezpośredni kontakt nie będąc oddzielone żadna przeponą.
 • Gruntowy wymiennik płytowy i tu autorskie rozwiązanie firmy Pro Vent. To można powiedzieć połączenie wymiennika żwirowego z rurowym. Pod powierzchnią gruntu, na podsypce żwirowo-piaskowej, układa się specjalne płyty tworzące szczelinę ok. 5 cm przez którą przepływa powietrze. Ma ono z jednej strony bezpośredni kontakt z gruntem. Wymiennik płytowy zajmuje dość duża powierzchnię ponieważ wymaga dużego kontaktu wymiennika z gruntem rodzimym  ale za to nie musi mieć tak głębokiego wykopu jak przy wymienniku np. żwirowym.
 • Gruntowy wymiennik z czynnikiem pośredniczącym i tu może być to roztwór glikolu. W tym rozwiązaniu powietrze nie ma bezpośredniego kontaktu z gruntem czy to bezprzeponowo czy przeponowo ale pośrednio odbiera energię gruntu przepływając przez pośredniczący wymiennik powietrze – glikol. To glikol krążąc w układzie pionowo lub poziomo zakopanej rurze odbiera energię i przekazuje ją powietrzu na chłodnico nagrzewnicy zamontowanej na układzie wentylacyjnym. Ten wymiennik jest często wybierany na brak kontaktu powietrza z gruntem i ryzykiem zanieczyszczenia powietrza substancjami mogącymi znaleźć się w układzie zakopanym pod ziemią.

 

Po co potrzebne jest GWC ?

Budując dom mamy bardzo wiele decyzji do podjęcia o charakterze technicznym i konstrukcyjnym, które będą miały wpływ na koszty eksploatacji i utrzymania budynku  oraz takie które będą miały znaczenie na późniejszy komfort panujący w jego wnętrzu. Jedną z tych decyzji jest wybór systemu wentylacji, czy wentylacja naturalna (grawitacyjna) czy mechaniczna z odzyskiem ciepła. Odpowiedz jest dość oczywista bo wyższość wentylacji mechanicznej nawiewno- wywiewnej i z odzyskiem ciepła nad wentylacją grawitacyjna jest ogromna i sprawa wydaje się prosta, to jednak decyzja o wykonaniu gruntowego wymiennika ciepła GWC dla niektórych jest już nie do końca oczywista i dość trudna. Pada tu często pytanie po co zatem potrzebne jest mi GWC.

GWC należy traktować jako całość z resztą systemu wentylacyjnego. Jeśli już podjęliśmy decyzję o wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła (rekuperacji) to gruntowy wymiennik ciepła(GWC) jest jednym z najważniejszych elementów tego systemu bo znacząco odpowiada za zapewnienie komfortu wewnątrz budynku. W zimie podnosząc sprawność temperaturową centrali wentylacyjnej (rekuperatora) wzrasta temperatura nawiewanego powietrza i jest bliska tej panującej w pomieszczeniach. To z kolei powoduje, że wentylacja w zimie jest całkowicie nieodczuwalna pod względem różnic temperatury dla użytkownika a mimo to w całym domu mamy świeże powietrze.  Jeżeli zdecydujemy się na GWC, a zwłaszcza w wersji złoża żwirowego to dodatkową korzyścią jego stosowania jest to, że dzięki niemu zimą gdy powietrze w domu bywa zbyt suche może on nam nawilżać powietrze nawiewane do budynku. Jest to bardzo ważna i wyróżniająca ten wymiennik cecha, ponieważ jego zastosowanie praktycznie wyklucza możliwość przesuszenia powietrza wewnątrz domu w zimie.

W lecie natomiast GWC ma do spełnienia jeszcze ważniejszą rolę dla zapewnienia nam komfortu. Po pierwsze osusza powietrze nawiewane, bo latem wilgotność względna ta mierzona w procentach na zewnątrz jest bardzo wysoka, a poprzez wykroplenie się jej nadmiaru w GWC następuje znaczne  obniżenie wilgotności nawiewanego powietrza. Wilgotność powietrza jest ważniejszym czynnikiem wpływającym na nasz komfort niż temperatura. Wynika to z tego, że organizm ludzki chłodzi się głównie poprzez odparowywanie wody. Przy dużej wilgotności powietrza pot nie odparowywuje wystarczająco szybko. Wtedy jest nam bardzo gorąco i ciężko się nam oddycha można powiedzieć że mamy odczucie duszności. Zatem w tropiku przy +28⁰C będziemy czuli się dużo gorzej niż na pustyni przy +34⁰C.

Kolejna zaletą GWC jest to, że obniża znacznie również temperaturę co pozwala ograniczyć przegrzewanie się pomieszczeń. Zatem GWC ma bardzo istotny wpływ na jakość naszego samopoczucia w domu. Chłodzenie w upalne dni doprowadzanego przez system wentylacji współpracującej z GWC powietrza do ok. 20⁰C zdecydowanie poprawia komfort klimatyczny panujący wewnątrz.

Ostatnią równie ważną zaletą stosowanie GWC są koszty eksploatacyjne, a w zasadzie ich brak. Jedyne wydatki jakie ponosimy to nakłady inwestycyjne na samą budowę GWC. Koszty eksploatacyjne są praktycznie znikome i sprowadzają się do wydatków na  energię elektryczną zużywaną przez niewielki wentylator czy pompkę.

Gruntowy wymiennik ciepła jest to zatem urządzenie, które przy odpowiedniej konstrukcji posiada olbrzymią sprawność (stosunek energii uzyskanej – ochłodzenie lub ogrzanie powietrza  – do włożonej – energia zużyta przez wentylator), znacząco zmniejsza koszty eksploatacyjne budynku oraz ma bezpośredni wpływ na poprawę komfortu przebywania wewnątrz domu.

 

GWC – czy warto?

Dotychczasowi przez nas realizowani użytkownicy są bardzo zadowoleni z działania GWC i podkreślają, że zapewnia on znakomitą jakość powietrza w pomieszczeniach, szczególnie latem. Każdy, kto ma taki wymiennik, twierdzi, że w czasie ponad 30-stopniowych upałów temperatura w jego domu nie wzrasta do więcej niż 25°C. Oznacza to, że skuteczność chłodzenia przez GWC jest niewiele gorsza od efektu działania klimatyzacji, która przecież pochłania wielokrotnie większą ilość energii elektrycznej niż napęd samego wentylatora na potrzeby wlotu powietrza czy rekuperatora współpracującego z GWC. Gdyby uznać, że dzięki GWC można z klimatyzatorów zrezygnować, to nie ma wątpliwości, że warto w niego zainwestować – koszt wykonania wymiennika (kilkanaście tysięcy złotych) jest porównywalny z wydatkiem na zakup dwóch-trzech klimatyzatorów, a wydatki na prąd przy korzystaniu z GWC mogą być mniejsze nawet o kilkaset złotych rocznie. Samo wstępne ogrzewanie powietrza wentylacyjnego zimą ciepłem gruntu pozwala zyskać rocznie od kilkuset do nieco ponad 1000 kWh darmowej energii.

Kolejną sprawą przy omawianiu czy warto budować GWC jest temat zabezpieczenia samego wymiennika rekuperatora przed szronieniem i zamarzaniem. Na sprawność systemu wentylacji nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła duży wpływ ma konieczność zabezpieczania i czasem rozmrażania wymiennika. Jeśli temperatura na zewnątrz jest ujemna,  to na skutek zetknięcia wilgotnego powietrza usuwanego z pomieszczeń z zimną powierzchnią wymiennika wykrapla się w nim para wodna. Powstałe skropliny mogą ulegać zamarzaniu, blokując jego wąskie szczeliny przepływu powietrza i tym samym utrudniając, a nawet uniemożliwiając przepływ. W domowych niewielkich centralach wentylacyjnych stosuje się systemy antyzamrożeniowe które powodują wyłączanie na pewien czas wentylatora nawiewającego świeże powietrze bądź zmniejszające jego wydajność, aż do momentu gdy ewentualny powstały na wymienniku lód się roztopi. Gdy zachodzi sytuacja gdzie wentylator nawiewny nie pracuje to ciepło w rekuperatorze nie jest odzyskiwane, a w pomieszczeniach powstaje podciśnienie bo wentylator wyciągowy cały czas działa i z zewnątrz przez wszelkie nieszczelności budynku jest zasysane zimne powietrze.

Wiele rekuperatorów dla zabezpieczenia wymiennika przed zamarzaniem posiada grzałki elektryczne które w sytuacji występowania mrozów i przy spadku temperatury powietrza nawiewanego do pomieszczeń  włączają się i podgrzewają powietrze czerpane z zewnątrz do temperatur dodatnich co pozwala uniknąć oszronienia i w efekcie tego zamarznięcia wymiennika ciepła w rekuperatorze.

System antyzamrożeniowy uruchamia się stosunkowo często, więc jego działanie wyraźnie zwiększa koszty ogrzewania w sytuacji wyłączania wentylatora i zwiększa koszty zużycia energii gdy rekuperator posiada grzałkę elektryczną której moc pobierana z sieci jest często na poziomie 1kW. Zastosowanie GWC sprawia, że trafiające do wymiennika powietrze zimą ma zawsze temperaturę dodatnią, więc nie dochodzi do zamarzania skroplin – nie ma potrzeby uruchamiania procedury rozmrażania rekuperatora, co daje spore oszczędności.

 

GWC – zalety i wady.

 • Prosta budowa GWC, z łatwo dostępnych materiałów (odpowiednio przygotowanych np. czysty, płukany żwir), pozwala na wykonanie go w zasadzie w każdych warunkach i miejscu. Stwarza to możliwość prawie powszechnego stosowania tego urządzenia dla celów wentylacji, klimatyzacji i termowentylacji domów jednorodzinnych jak i dużych obiektów.
 • Wykorzystanie w tani sposób naturalnej energii gruntu z niewielkiej głębokości dla chodzenia i ogrzewania strumienia powietrza wentylacyjnego dostarczanego do budynku. Chłodzenie latem może wyeliminować potrzebę stosowania klimatyzatorów freonowych.
 • Użytkowanie Gruntowego Wymiennika Ciepła ma wybitne cechy pozyskiwania energii odnawialnej czyli darmowej energii gruntu. Inwestor, który zdecyduje się na jego budowę, może starać się o dotację lub preferencyjny kredyt inwestycyjny z programów Unii Europejskiej lub Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska.
 • Jedyna wada GWC wynika z jego zalety. Precyzyjna regulacja parametrów powietrza opuszczającego potężny magazyn energii jest utrudniona bo nie posiadamy w ręku pilota do regulacji temperatury jak to jest w przypadku klimatyzatora. Zakres parametrów regulowanych w tradycyjnym urządzeniu klimatyzacyjnym jest korzystniejszy od zakresów parametrów możliwych do osiągniecia przez GWC i to jest pewną zaletą urządzeń konwencjonalnych. Przy korzystaniu z GWC można jednak zaoszczędzić na kosztach automatyzacji, gdyż ze względu na bezwładność GWC stan powietrza na wyjściu z wymiennika jest w dużym stopniu niezależny od wahań powietrza zewnętrznego na wejściu do wymiennika – jego parametry są w długim okresie czasu stabilne i nie wymagają bieżącej regulacji. GWC ma charakter typowego wymiennika akumulacyjnego.
 • Parametry powietrza opuszczającego złoże charakteryzują się bardzo powolnymi zmianami w czasie i są zauważalne dopiero w cyklu kilkumiesięcznym. Praktycznie w okresie jednego miesiąca trudno je zauważyć. Niesie to za sobą korzystne zjawisko, gdyż niwelowane są wszelkie skoki temperatury powietrza zewnętrznego występującego w ciągu doby, jak również w kolejnych, następujących po sobie dniach, gdy występują gwałtowne ochłodzenia i ocieplenia.
 • Duża wydajność i niskie koszty eksploatacji GWC w okresie letnim pozwalają na wykorzystywanie do wentylacji tylko powietrza zewnętrznego – bez potrzeby mieszania go z zużytym – recyrkulacja. Wymaga tylko niewielkiej ilości energii elektrycznej do obsługi wentylatora wlotu powietrza. Do tej pory największy działający GWC w Polsce ma sumaryczną wydajność 137 tys. m3/h.
 • Zapewnia pozyskiwanie prawie całkowitego zapotrzebowania chłodu w okresie letnim. Energia włożona (wentylator) do pozyskiwanej osiąga w szczytach letnich wartości 1:30÷35 czyli z 100W energii włożonej do zasilania wentylatora możemy osiągnąć 3500W energii dostarczonej do budynku w postaci chłodu.
 • GWC rozwiązuje problem zamarzania wymiennika w rekuperatorze zimą. Może wyeliminować potrzebę cyklu odszraniania czy działania grzałki. Strumień powietrza z GWC zasilającego rekuperator (nawet przy zimowych ekstremalnych temperaturach minus 20⁰C) nie powoduje zamarzania wymiennika ciepła – temperatura na wlocie jest bliska 0⁰C lub dodatnia.
 • Zastosowanie GWC w okresie zimowym pozwala na pozyskiwanie z gruntu w szczytach do 50% ciepła wentylacyjnego. Energia włożona (wentylator) do pozyskiwanej osiąga maksymalnie zimą 1:35÷45. Powietrze po przejściu przez GWC ulega ogrzaniu z minus 20⁰C do nawet +2⁰C. Pozostaje już tylko w rekuperatorze podgrzać to powietrze do żądanych +20⁰C bo taka temperaturę chcemy mieć w domu. Recyrkulacja lub zastosowanie rekuperatora pozwala na dalsze pozyskanie ciepła w granicach 20÷30%.
 • Średnia maksymalna różnica temperatur powietrza przed i za GWC latem 10÷12⁰C, zimą 18÷20⁰C – dotyczy to ekstremalnych temperatur zewnętrznych powietrza +32⁰C i -20⁰C. Czyli najlepsze efekty energetyczne uzyskuje się w okresach występowania ekstremalnych warunków pogodowych, tzn. przy niskich temperaturach powietrza zewnętrznego zimą i wysokich temperaturach zewnętrznych latem. „Obcięciu“ ulegają wszystkie uciążliwe szczyty.
 • Średni efekt cieplny złoża wynosi 1 kW/m3, a w szczytach letnich i zimowych dochodzi nawet do 2kW z 1m3 złoża.
 • Po przejściu przez GWC następuje obniżenie wilgotności powietrza latem np. z 15,2 do 12,7 g/kg i nawilżenie w okresie zimowym. Latem gdy mamy bardzo ciepło i wysoką wilgotność względną na poziomie 80%, powietrze to przechodząc przez GWC z tytułu różnic temperatur czy to na ściankach rury czy na powierzchni zimnych zamieni ulega wykropleniu i znacznemu obniżeniu wilgotności, a także spadkowi temperatury. Zimą w GWC w wersji żwirowej można zastosować system zraszania złoża i dzięki temu regulować wilgotność względną powietrza nawiewanego do budynku.
 • GWC w niektórych wersjach np. w wersji złoża żwirowego oprócz zapewnia kontrolowanej wentylacji świeżego powietrza, ma wysoką zdolność filtrowania pod kątem kurzu i alergenów
 • Wadą na pewno możemy nazwać dużą wartość finansowa w trakcie inwestycji. Zależy to jednak od punktu odniesienia bo jeśli planujemy montaż typowych gazowych klimatyzatorów to już cena GWC nie wydaje się tak wysoka. Dwa, trzy klimatyzatory mogą kosztować bardzo podobnie co GWC, a ilość energii potrzebnej do zasilania tych rozwiązań jest nieporównywalna. GWC zużywa maksymalnie kilkaset watów (wentylator), a klimatyzatory kilka tysięcy watów energii.
 • Bezobsługowa praca – nie wymaga konserwacji. Wskazuje na to ponad 40-letnia eksploatacja instalacji pilotażowej w Polanicy Zdroju i 33 letnia w Exbud Kielce. Są to najstarsze udokumentowane i opomiarowane gruntowe wymienniki ciepła.

 

GWC – wnioski

GWC można stosować w wielu obiektach czy to mieszkalnych jak domy jednorodzinne czy obiektach użyteczności publicznej jak w sklepach, gastronomii, biurowcach, halach produkcyjnych, szkołach itp. W odróżnieniu od klimatyzacji tradycyjnej, którą często montuje się tylko w wybranych pomieszczeniach reprezentacyjnych jak salon to gruntowe wymienniki ciepła ze względu na ich zasadę działania i współpracę z centralnym systemem wentylacji stosuje się do zasilania w chłodne klimatyzowane powietrze w całym budynku.

Montaż i posiadanie gruntowego wymiennika ciepła jest opłacalne, ponieważ korzystnie wpływa on na jakość powietrza wentylacyjnego nawiewanego do pomieszczeń i znacząco podnosi komfort mieszkania przebywających w nich mieszkańców. Koszt wykonania GWC zwraca się w akceptowalnym okresie. Aby dobrze wybrać rozwiązanie i typ wymiennika ciepła spełniającego nasze wymagania co do osiągalnych parametrów to warto złożyć kilka zapytań do różnych firm oferujących wykonanie gruntowych wymienników ciepła.  Po otrzymaniu ofert należy porównać przedstawione propozycje pod względem kosztów instalacji, typu i wielkości wymiennika im jest większa, tym lepiej. Z pewną rezerwą należy podchodzić do proponowanych nam i reklamowanych rozwiązań oraz osiągów gruntowego wymiennika ciepła. Zbyt wiele błędów widziałem przy wykonywaniu GWC by powiedzieć, że każdy potrafi to poprawnie robić. Błędy bywają karygodne. GWC w formie rury potrafi być nie szczelne lub bez spadku co powoduje wypełnianiem się wodą i ograniczanie przepływu powietrza nie mówiąc o tym że stojąca woda w środku rury po pewnym czasie „zakwitnie”. Złoże żwiru wsypane do płytkiego wykopu wyłożonego folią i dwie rury po obu stronach na potrzeby wejścia i wyjścia powietrza. Tragedia. Nawet jak czytam artykuły w popularnym miesięczniku budowlanym opisujące rodzaje GWC, gdzie zamieszczone zdjęcia udostępnione przez wykonawców prezentują błędne wykonanie to pozostaje tylko stwierdzić, że wykonanie Gruntowego Wymiennika Ciepła jest proste jak się wie jak poprawnie należy go wykonać.

Firma LINK od wielu lat (około 20) wykonuje gruntowe wymienniki ciepła dla wielu różnych inwestorów od małych domowych instalacji o wydajności 500 – 1000 m³/h do dużych obiektów jak fotele, restauracje czy hale produkcyjne o wydajności od 5 000 do 20 000 m³/h.

 

GWC – tania energia z własnego podwórka. Ufaj tym którym ufasz.

Opracował

Antoni

adminlr