Gruntowy Wymiennik Ciepła Warszawa, Izabelin

OPIS WYKONANYCH PRAC

Wykonana inwestycja jako GWC oparty na złożu żwirowym, oprócz funkcji chłodzenia latem oraz podgrzewania wstępnego powietrza zimą pełnić będzie również rolę swoistego filtra dla powietrza wchodzącego do budynku. Większość zanieczyszczeń powietrza zostanie zatrzymana wewnątrz złoża wymiennika. W tym celu wymiennik żwirowy został wyposażony w system doprowadzający wodę do złoża w formie instalacji zraszającej. Pozwoli ona na przepłukanie żwiru, a także da nam możliwość nawilżania powietrza przechodzącego przez wymiennik.

Wymiennik oparty na złożu żwirowym będzie współpracował z systemem wentylacji mechanicznej domu z rekuperacją. Inwestor już posiada centralę wentylacyjną obsługującą system kanałów wewnętrznych nawiewno wywiewnych. Zamontowana centrala ma wydajność max. 3000 m3/h i wykonane GWC jest też przewidziane na max. taką wydajność. Dla osiągnięcia wymaganej wydajności i oczekiwanego efektu zaproponowano wykonanie trzech równolegle ułożonych gruntowych wymienników żwirowych w ograniczonej murami oporowymi przestrzeni. Wymienniki jedynie po zdjęciu warstwy humusu ustawione na poziomie gruntu obsypane piaskiem zasypowym w formie wypiętrzonej jako nasyp ograniczony murami oporowymi.

Wykonane żwirowe wymienniki mają  wymiar 6m x 2m x 1m każdy i zostały obsypane piaskiem, obłożone styropianem i nakryte folią. Takie posadowienie trzech GWC utworzyło płaski nasyp w formie prostopadłościanu o wymiarach 12m dł. x 9m szer. x 1,5 m wysokości co dało 160 – 165 m3 kubatury.

Każdy z wymienników będzie zapewniał przepływ w przedziale ok. 700 – 1000 m3/h powietrza czerpanego z zewnątrz, co sumarycznie da ok. 3000 m3 przepływu powietrza na godzinę którą zapewnia istniejąca centrala wentylacyjna. Z zaproponowanego pojedynczego złoża żwiru można się spodziewać ok. 5 kW  ciepła w okresie zimy i około 2,5 kW w okresie letnim otrzymanej energii.

Z całego potrójnego GWC obliczeniowo możemy uzyskać ok. 15kW w okresie zimy i ok. 7,5kW w okresie letnim ale ze względu na nietypowe usytuowanie wymienników w formie wypiętrzonej ze względu na bardzo wysoki poziom wód gruntowych i ograniczenia związane z istniejącymi murami oporowymi ilość otrzymanej finalnie energii może być lekko inna niż obliczeniowa.

OPIS OBIEKTU

Kategoria: Gruntowy Wymiennik Ciepła 3000 m3/h

Lokalizacja: Izabelin

Wydajność:  3 000 m3/h

Data realizacji: 2021

Wartość inwestycji: 42 000,00 zł /netto/

OPINIA KLIENTA

„Cześć chłopaki, chciałem tylko podziękować ekipie firmy Link. Radzenie sobie z inwestycją było przyjemnością. Jesteście profesjonalni, zorientowani na klienta i co ważne, zawsze mili w kontakcie. Niedawno wykonaliście GWC i połączyliście z moim systemem wentylacji i działa on idealnie. Korzyści dla naszego domu są niesamowite i naprawdę widzimy to w temperaturach i w czystości powietrza w domu i po drugiej stronie podczas wymiany filtrów.

Link jest po prostu świetny i poświęca czas na wysłuchanie wszelkich problemów, które mam, nie mogę się doczekać, aby kontynuować z nimi współpracę w przyszłości.”

Krzysztof M. z Izabelina

POMYŚL DWA RAZY. BUDUJ RAZ

SZUKASZ INSTALATORA DLA SWOJEGO PROJEKTU WENTYLACJI?