WENTYLACJA Warszawa -Ząbki (Etap I)

OPIS WYKONANYCH PRAC

W pierwszym etapie inwestycji wykonana została instalacja kanałowa wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła i klimatyzacji w budynku biurowym w Ząbkach. Przygotowanie instalacji zakłada montaż rekuperatora z obróbką termiczną powietrza z agregatu klimatyzacyjnego współpracującego z chłodnicą freonową w centrali wentylacyjnej. Instalację wentylacji wykonano z kanałów i kształtek okrągłych spiro i prostokątnych typu A/I wykonanych z blachy stalowej ocynkowanej.  Podłączenia nawiewników oraz anemostatów przyjęto za pomocą przewodów typu flex izolowanych akustycznie i termicznie.

Instalacja kanałowa wewnątrz budynku prowadzona została w obrębie przestrzeni technicznej pod stropem parteru oraz pod stropem piętra. Kanały wewnętrzne zaizolowane zostały wełną grubości 40mm, natomiast kanały prowadzone po dachu izolacją grubości 80mm w dodatkowym płaszczu z blachy stalowej ocynkowanej. Nawiew i wywiew powietrza z pomieszczeń realizowane będą przez zawory wentylacyjne nawiewne i wywiewne typ KE i KK oraz nawiewniki i wywiewniki wirowe typ NS8 z płytą czołową prostokątną, ze skrzynką rozprężną i przepustnicą. Wywiew z pomieszczeń WC zaplecza sanitarnego odbywać się będzie niezależnym wentylatorem dachowym o parametrach: Vw=240 m³/h. Wentylator zamontowany na podstawie dachowej tłumiącej. Centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepła i chłodnico-nagrzewnicą zostanie zamontowana na systemowej konstrukcji na dachu budynku w drugim etapie inwestycji.

OPIS OBIEKTU

 Kategoria: Obiekt biurowy

Lokalizacja: Warszawa – ZĄBKI

Powierzchnia: ok. 900 m²

Data realizacji: 04-05.2023 rok

Wartość inwestycji: tajemnica handlowa

Video

POMYŚL DWA RAZY. BUDUJ RAZ

SZUKASZ INSTALATORA DLA SWOJEGO PROJEKTU WENTYLACJI?