maj 28 2022 0Comment

REKUPERACJA – Koszty i oszczędności

Wszystkie systemy wentylacji mechanicznej zużywają energię i wymagają serwisowania, ponieważ korzystają z urządzeń takich jak wentylatory czy rekuperatory które zasilane są energią elektryczną. Posiadają również rozwiązania zapewniające odpowiednią jakość powietrza nawiewanego do wnętrza pomieszczeń, a to wymaga serwisowania. Pada więc często pytanie „ile kosztuje eksploatacja systemu wentylacji z rekuperacją i ile daje oszczędności?”. Postaram się odpowiedzieć na to pytanie choć nie jest to takie proste. Każdy dom jest inny więc i instalacja wentylacyjna jest inna, inaczej zbudowana i to w jakiej technologii ma ogromne znaczenie na to ile energii zużyjemy przy jej eksploatacji. Również rekuperatory, różnych producentów posiadają różne wyposażenie, różne typy wymienników ciepła, różne typy wentylatorów, różne systemy zabezpieczeń przed zamarzaniem czy nawet korzystają z różnych klas filtrów, a to wszystko ma znaczenie na koszty eksploatacji i oszczędności jakie może nam przynieść dany rekuperator w ilości energii potrzebnej do zasilania naszego budynku.

Ograniczę się więc do analizy kosztów i oszczędności tylko do wybranego rekuperatora i tylko do samego rekuperatora bez wnikania w specyfikę samej instalacji kanałowej. Instalacja to indywidualny temat, projekt, jej technologia, rozległość, opory przepływu powodują że określenie kosztów eksploatacyjnych w ogólnym rozważaniu jest nie możliwe.

Zacznijmy od tego co jest prostsze czyli bieżący serwis polegający na wymianie filtrów, a w dalszej części zajmiemy się zużyciem energii i oszczędnościami.

Serwis centrali z odzyskiem ciepła.

Po zakupie systemu i jego zainstalowaniu, z jakimi problemami związanymi z konserwacją możesz się spotkać?

Zakładając, że Twój rekuperator  i system wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła został wyposażony w zadawalający standard, to nie powinieneś mieć zbyt wielu czynności konserwacyjnych.

Głównymi materiałami eksploatacyjnymi są filtry, które wymagają wymiany przynajmniej raz w roku. Ale może to być potrzebne częściej, jeśli mieszkasz na obszarze o wysokim poziomie zanieczyszczeń, na przykład w mieście przy ruchliwej ulicy lub przy szutrowej drodze gdzie się bardzo pyli itp.

Istnieje kilka różnych klas filtrów stosowanych w różnych rekuperatorach. Niektórzy producenci stosują bardzo drobne filtry, które usuwają pyłki, a inni proponują filtry gruboziarniste. Nie zamierzam się wypowiadać w żaden sposób które filtry są dla Ciebie lepsze. Sam będziesz wiedział czy wybrać filtry wyższej klasy, czy nie. Na przykład, jeśli Ty lub ktoś z Twojej rodziny cierpi na alergie lub astmę lub mieszkasz w okolicy narażonej na wysokie zapylenie to filtry klasy F będą znacznie korzystniejsze niż te klasy G.

Filtry w Twoim rekuperatorze utrzymują i maja wpływ na natężenie przepływu powietrza. Zatkane filtry nie tylko ograniczają prze pływ powietrza, ale także powodują, że urządzenie, rekuperator będzie działać z większym obciążeniem, co oznacza, że będzie zużywał więcej energii przez co będzie droższy w eksploatacji.

Link Rekuperacja Warszawa Rekuperator Filtry

 

Skąd wiadomo, że należy wymienić filtry?

Po prostu, rekuperator poinformuje Ciebie o tym, zwykle za pomocą komunikatu który pojawia się na panelu sterowania lub w prostszych wersjach automatyki za pomocą lampki ostrzegawczej. Większość filtrów będzie wymagała wymiany co najmniej co 12 miesięcy lub zgodnie z zaleceniami producenta. Ale każdy dom będzie inny. Twoje filtry będą działać krócej, jeśli mieszkasz w obszarze z dużą ilością zanieczyszczeń w powietrzu.

Wymiana filtrów

Metoda wymiany filtrów różni się w zależności od producenta, ale zwykle jest to bardzo proste. Większość rekuperatorów monitoruje przepływ powietrza przez filtr na zasadzie porównywania ciśnień przed i za filtrem i wyświetla ostrzeżenie, gdy przepływ powietrza przez niego jest ograniczony. Takie ostrzeżenie może przybierać różne formy czy to na wyświetlaczu panelu sterowania pojawia się komunikat „wymień filtry” lub może migać kontrolka serwisowa. Gdy pojawi się taka sytuacja informująca o konieczności wymiany filtrów, zwykle wystarczy otworzyć urządzenie i wysunąć filtry, a następnie zainstalować nowe.

Należy jednak pamiętać, że w rekuperatorze stosowane są dwa filtry lub zestawy filtrów. Jeden dla powietrza czerpanego z zewnątrz i jeden dla powietrza usuwanego wychodzącego na zewnątrz. Czasami te filtry mają różne klasy, a powodem jest to, że powietrze wchodzące z zewnątrz zwykle zawiera więcej zanieczyszczeń i będzie wymagało filtra wyższej klasy niż te usuwane z domu.

Jakie rodzaje filtrów są stosowane w domowych rekuperatorach?

Nową normą klasyfikującą filtry jest norma PN-EN ISO 16890 która od 1 lipca 2018 roku zastąpiła normę PN-EN 779:2012. ISO 16890 klasyfikuje filtry powietrza na podstawie pyłu zawieszonego (PM), co pozwala bezpośrednio dostrzec powiązania między zanieczyszczeniem powietrza, a naszym zdrowiem. Norma umożliwia również całkowicie inne niż dotychczas planowanie jakości powietrza w pomieszczeniach.

Poprzednia norma PN-EN 779:2012 klasyfikowała filtry powietrza w następujących klasach filtracji  G1 – G4, M5 – M6 i F7 – F9, dla klas M5 – F9 opierała się na średniej skuteczności dla cząstki o wielkości 0,4 µm. Norma ISO 16890 zamiast tego, oblicza skuteczność filtracji na podstawie masy cząstek w trzech różnych frakcjach wielkości PM1 (0,3-1,0 µm), PM2,5 (0,3-2,5 µm) i PM10 (0,3-10 µm). Filtr jest następnie przypisywany do jednej z tych trzech grup lub jest klasyfikowany jako Coarse (filtr zgrubny).

Aby filtr zaliczał się do danej kategorii, jego sprawność przechwytywania powinna wynosić co najmniej 50 % cząstek stałych w danym zakresie wielkości. Sprawność filtra jest zaokrąglana co 5 %, zatem wynik badania 58 % oznacza klasyfikację 55 %. Filtry, które nie przechwytują 50 % pyłów PM10 klasyfikowane są jako filtry zgrubne (coarse).

 

Klasa filtra zgodnie z PN-EN 779:2012 Klasa filtra zgodnie z PN-EN ISO 16890
G2 ISO coarse ≥ 30%
G3 ISO coarse ≥ 45%
G4 ISO coarse > 60%
M5 ePM10 ≥ 50%
M6 ePM2,5 ≥ 50%
F7 ePM1 ≥ 50%
F8 ePM1 ≥ 70%
F9 ePM1 ≥ 80%

Tabela przedstawia klasy filtrów zgodnie ze starą normą i ich odpowiedniki zgodnie z nową oraz ich sprawność w zatrzymywaniu zanieczyszczeń określonej wielkości.

 

Klasa filtra Zakres wydajności Przykłady zanieczyszczeń
ISO ePM1 ePM1 min  ≥ 50% Link Rekuperacja Warszawa Rekuperator Filtry Najdrobniejszy pył o średnicy mniejszej niż 1 μm: Wirusy, bakterie, Nano cząstki, sadza (z paliw kopalnych).
ISO ePM2,5 ePM2,5 min ≥ 50% Link Rekuperacja Warszawa Rekuperator Filtry Drobny pył o średnicy mniejszej niż 2,5 μm: bakterie, zarodniki grzybów i pleśni, pyłki, pył tonera.
ISO ePM10 ePM10   ≥ 50% Link Rekuperacja Warszawa Rekuperator Filtry Drobny pył o średnicy mniejszej niż 10 μm: pyłki, pył kamienny, pyły z uprawy polowej.
ISO coarse ePM10   < 50% Link Rekuperacja Warszawa Rekuperator Filtry Widoczny gruboziarnisty pył: piasek, włosy i liście, kłaczki, unoszące się w powietrzu sadzonki itp.

 

Ile kosztują filtry w rekuperatorze?

Posłużę się tutaj przykładem cen na podstawie dwóch wiodących na naszym rynku producentów rekuperatorów. Jednym z nich jest polski producent firma Thessla Green, a drugim to produkt importowany firma Komfovent.

Centrale wentylacyjne AirPack firmy Thessla Green wyposażane są w wysokiej jakości filtry CleanPad Pure o zwiększonej o 60% pojemności pyłowej i posiadają dwustopniowy filtr o wydłużonej trwałości M5 (ISO ePM10≥ 60%) i dodatkowo prefiltr klasy G3 (ISO Coarse). W centralach – rekuperatorach Air Pack są dwa identyczne zestawy filtrów i na powietrzu czerpanym i powietrzu usuwanym takie same.

Link Rekuperacja Warszawa Rekuperator Filtry Thesslagreen

 

Centrale wentylacyjne Domekt firmy Komfovent wyposażone są w filtry kompaktowe które charakteryzują się trwałością i ogromną powierzchnią filtrującą. Filtry generują niewielkie straty ciśnienia – co z kolei obniża zużycie energii. Filtry wykonane są z włókna szklanego i tekturowej ramy, z przyjaznych środowisku materiałów, które nie przysparzają problemów z utylizacją. W centralach – rekuperatorach Domekt mamy dwa różne filtry o różnej klasie filtracji. Na powietrzu czerpanym z zewnątrz zastosowany jest filtr F7 (ISO ePM1 ≥ 50%), a na powietrzu usuwanym mamy  filtr M5 (ISO ePM10 ≥ 50%).

 

Link Rekuperacja Warszawa Rekuperator Filtry Komfovent

 

Firma Filtr Wartość (komplet filtrów dla czerpni i wyrzutni)
Powietrze czerpane Powietrze usuwane
Thessla Green M5 + G3 (95,00) M5 + G3 (95,00) 190,00 zł netto
Komfovent F7 (105,00) M5 (95,00) 200,00 zł netto

Roczny koszt wymiany filtrów w rekuperatorze, bo tak najczęściej wymieniamy filtry, to koszt około 200 złoty netto.

 

Ile prądu pobiera rekuperator? Jaki jest koszt?

Każdy rekuperator posiada wentylatory które pracują bez przerwy przez cały rok, ale ze zmienną mocą, a pobór prądu jest wprost zależny od bieżącej prędkości obrotów wentylatorów, zwłaszcza że są to silniki EC – elektronicznie komutowane.

Producenci podają zazwyczaj pobór prądu przy maksymalnej wydajności rekuperatora, a dzięki możliwości w automatyce ustawień różnych wartości to zużycie się radykalnie zmienia. Znając te zależności poboru od wydajności można oszacować jakie jest zużycie prądu przez rekuperator. Dodatkowo jeśli jeszcze uwzględnimy że zużycie prądu też się zmienia w zależności od wartości oporów instalacji kanałowej to wszystko staje się dość skomplikowane by dokładnie określić ile dany rekuperator generuje kosztów w wyniku jego eksploatacji.

 

Ilość pobieranej mocy w zależności od wydajności przy 150 Pa oporów instalacji dla centrali Air Pack 300 Home

Wykres – Ilość pobieranej mocy w zależności od wydajności przy 150 Pa oporów instalacji dla centrali Air Pack 300 Home.

 

Kolejnym elementem rekuperatora który zużywa prąd jest grzałka systemu antyzamrożeniowego, która jest umieszczona przed wymiennikiem i ma za zadanie przy ujemnych temperaturach powietrza czerpanego z zewnątrz zabezpieczyć wymiennik rekuperatora przed zamrożeniem. Zużycie prądu przez grzałkę jest jeszcze mniej przewidywalne bo zależy od pogody, a zwłaszcza temperatur zewnętrznych.

Czyli roczny koszt zużycia  prądu przez rekuperator zależy od sposobu użytkowania, wartości wydajności które zaprogramujemy w automatyce, a także od pogody i temperatur jak również od wykonanej instalacji.

Producenci rekuperatorów podają w kartach katalogowych swoich produktów czasem parametr RZE – roczne zużycie energii elektrycznej mierzone kWh/rok. Tu głównie dla podania kosztów zużycia energii i kosztów z tym związanych posłużę się właśnie tym parametrem.

 

Obliczenie mocy pobieranej przez centralę wentylacyjną.

Moc pobierana przez centralę wentylacyjną P = PN + PW + PS + PG [W]
Moc pobierana przez system sterowania PS [W]
Moc pobierana przez grzałkę PG [W]
Moc pobierana przez wentylator nawiewny PN = SFPN × VN [W]
Moc pobierana przez wentylator wywiewny PW = SFPW × VW [W]
Strumień powietrza nawiewanego VN [m³/h]
Strumień powietrza wywiewanego VW [m³/h]
Moc właściwa jednego wentylatora SFP [W/(m3/h)]

 

Ile kosztuje 1 kWh w Polsce w 2022 roku?

Jedna kWh (kilowatogodzina) prądu w kwietniu 2022 w Polsce kosztuje 0,72 – 0,80 . Podane stawki odnoszą się do całego kraju i taryfy G11, a także uwzględniają koszt dostarczenia prądu i zużywanej energii.

Na podstawie danych podawanych przez producentów odnośnie rocznego zużycia energii przez rekuperator łatwo będzie podać koszty. Weźmy przykładowe trzy rekuperatory formy Thessla Green, Bartosz i Komfovent.

Firma Model RZE
(roczne zużycie energii – klimat umiarkowany)
Wartość
(koszt roczny zużycia energii)
Thessla Green Air Pack4 300h Energy ++  

294 [kWh/rok]

 

294 x 0,80

 

235,20 zł

Bartosz Vena Standard 3 V3 XB2  

174 [kWh/rok]

 

174 x 0,80

 

139,20 zł

Komfovent Domekt R 300v – obrotowy  

148,2 [kWh/rok]

 

148,2 x 0,80

 

118,56 zł

 

Roczne koszty zużycia energii przez rekuperator to koszt około 235 zł dla urządzenia firmy Thessla Green i około 120 zł dla firmy Komfovent. Od razu rzuca się w oczy różnica 115 zł pomiędzy rekuperatorami tych firm. Wynika to z tego że centrale Bartosz i Komfovent nie posiadają grzałki wstępnej dla zabezpieczenia wymiennika przez zamarzaniem i ich roczne zużycie energii jest sporo mniejsze. Wymienniki obrotowe Komfovent nie wymagają jej ze względu na swoją specyfikę działania. Obracając się cały czas zmienia się strefa w której znajduje się część wymiennika, raz w strefie ciepłej i zaraz w zimnej i tak na zmianę, a to powoduje że wymiennik nie zamarza. Centrala Bartosz to produkt unikatowy ze względu na swój wymiennik ciepła zwłaszcza jego wielkość i długą drogę przejścia powietrza przez niego. Stopniowanie temperatury na tak dużym wymienniku nie wymusza posiadania grzałki.

Czyli koszt działania grzałki z systemem sterowania jej działania w rekuperatorach które ją posiadają to około 100 – 120 zł w zależności od temperatury powietrza zewnętrznego zimą.

 

Rekuperacja – Oszczędności za ogrzewanie.

Bez wątpienia system wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła pozwoli Tobie zaoszczędzić na rachunkach za energię. Rekuperatory posiadają sprawność w odzysku ciepła z powietrza wentylacyjnego na poziomie 90 – 95% normalnie traconego w tradycyjnych systemach wentylacji jak grawitacyjna. Dzięki te zdolności możemy zaoszczędzić 25% pieniędzy na rachunkach za ogrzewanie  domu w stosunku do budynku z wentylacja grawitacyjną z nawiewnikami okiennymi i wentylatorami kuchennymi czy łazienkowymi.

W ciągu najbliższych lat ceny energii na pewno będą rosły. W stosunku do cen w 2019 obecne ceny energii elektrycznej są wyższe u nas w Polsce o 38%. Czyli inwestowanie w systemy które obniżają twoje koszty, z pewnością się opłacą i są bardzo korzystne. To opłacalna inwestycja nie tylko ze względu na oszczędności, ale także w zdrowie, czystość i to, że Twój dom staje się lepszym miejscem do życia.

 

Zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania domu.

Zużycie energii według krajów europejskich. Każdy nowo budowany dom ma w projekcie podaną wartość OZC i musi posiadać świadectwo charakterystyki energetycznej. Obliczenie zapotrzebowania cieplnego OZC informuje nas jakie zapotrzebowanie na ciepło posiada budynek czyli mówiąc inaczej ile należy do danego budynku dostarczyć energii poprzez instalacje grzewczą by zachować komfort cieplny. Świadectwo energetyczne określa w jakiej klasie jest budynek czyli ile energii zużywa na 1m3*rok. Mając taką wiedzę możemy to porównać ze średnimi wartościami z niektórymi naszymi europejskimi sąsiadami. Poniższy wykres pokazuje średnie zużycie energii na ogrzewanie przez gospodarstwo domowe każdego roku w różnych krajach.

Link Rekuperacja Warszawa Rekuperator Filtry

Jak widać, klimat kraju odgrywa kluczową rolę w ogrzewaniu domu. Średnio przyjmując standardowy dom w Polsce zużywa 12 084 kWh/dom przez rok. Czyli przyjmując, że 1kWh energii elektrycznej kosztuje 0,80 zł to średni koszt ogrzewania domu prądem (grzejniki elektryczne)w Polsce to ok. 9 600,00 zł rocznie. To olbrzymia kwota, więc nie budujmy średnio wartościowych domów, a nawet normatywnych, tylko niskoenergetyczne klasy A.

Każdy dom jest jednak inny. Jeden większy inny mniejszy, jeden izolowany tylko normatywnie, a inny w standardzie domu energooszczędnego czy pasywnego.  Dlatego tak jest ważne wyliczenie OZC i wybranie projektu z najlepszą jego wartością. Realizując wybrany  projekt powinniśmy się ściśle trzymać wytycznych projektowych, technologii, użytych materiałów czy zastosowanych izolacji. Często widzę jak inwestor sam zmienia materiał budowlany bo taniej, grubość izolacji bo łatwiej i to co nam wyjdzie jeśli chodzi o świadectwo energetyczne to na koniec wielka niewiadoma.

 

Energia do ogrzewania na metr kwadratowy.

Kolejna rzeczą nad którą można się zastanowić to wielkość Twojego domu. Warto  wziąć pod uwagę, ile zużywasz energii na ogrzewanie w stosunku do wielkości domu. Łatwo to samemu wyliczyć. Załóżmy, że Twój dom zużywa 12 000 kWh na rok, a jego powierzchnia użytkowa wynosi 100 m2. Trzeba podzielić zużycie energii przez metry kwadratowe podłogi, gdzie w podanym przykładzie da to wartość 120 kWh/(m2a) – gdzie „a” oznacza „rocznie”.

Poniższy wykres pokazuje, jak te same kraje europejskie kształtują się, jeśli chodzi o średnie zużycie ogrzewania w stosunku do powierzchni podłogi.

Link Rekuperacja Warszawa Rekuperator Filtry

Jak widać jeśli chodzi o ogrzewanie na metr kwadratowy dla Polski wygląda to tragicznie. Jedynym pocieszeniem jest to że jest to wykres wartości średnich jeśli chodzi o zużycie energii na ogrzewanie czy to starego domu o niskiej klasie energetycznej czy nowo budowanego energooszczędnego.

Oszacowanie, ile zużywać będzie energii Twój dom na jednostkę powierzchni podłogi, już na etapie projektu jest rzeczą bardzo istotną i naprawdę przydatną, pozwalającą wybrać świadomie jaki dom wybudować i jakie będzie generował koszty. Świadectwo energetyczne i OZC pozwoli porównać nasz projekt z różnymi standardami energetycznymi budynków. Najbardziej znanym z nich jest być może standard domu pasywnego (Passivhaus) , który ogranicza energię zużywaną do ogrzewania do zaledwie 15 kWh/(m2a). Z tymi wartościami z wykresu gdzie mamy dla Polski 170 kWh/(m2a) to kosmiczna różnica.

Poniższa tabela przedstawia klasyfikację energetyczną budynków. Powinniśmy wybierać przy budowie nowego domu klasę energetyczną nie niższą niż B czyli dom energooszczędny bądź lepszy. Pomoże nam w spełnieniu wymagań wysokiej klasy na pewno system wentylacji z odzyskiem ciepła no i na pewno konstrukcja budynku, jego izolacja i sposób ogrzewania.

 

Klasa energetyczna Ocena energetyczna Wskaźnik E [kWh/(m² .rok)] Okres budowy
  A+ Pasywny do 15 aktualnie
A Niskoenergetyczny od 15 do 45
B Energooszczędny Od 45 do 80
C Średnio energooszczędny Od 80 do 100
D Średnio energochłonny (spełniający aktualne wymagania prawne) Od 100 do 150 Od 1999 r.
E Energochłonny Od 150 do 250 Do 1998 r.
F Wysoko energochłonny Ponad 250 Do 1982 r.

Tabela. Klasyfikacja energetyczna budynków.

 

Czyli  jeśli zbudujemy dom energooszczędny o zapotrzebowaniu na energię do ogrzewania na poziomie 80 kWh/(m²● rok) to przy powierzchni domu np. 150 m² da nam to 12 000 kWh/dom rocznego zużycia energii.

Teraz gdy już wiemy ile energii potrzebujemy do ogrzania domu pozostaje się zastanowić jaki system ogrzewania wybrać czyli czym tak naprawdę ogrzewać dom.

Poniższa tabela przedstawia najważniejsze informacje potrzebne do obliczenia kosztu ogrzewania domu poszczególnymi paliwami:

 

 

Paliwo Wartość opałowa Cena jednostki Cena
1 kWh
Sprawność urządzenia Koszt
1 kWh
Węgiel kamienny 8 kWh/kg 1,77 średnia cena 1 kg węgla typu orzech kl. 1 w marcu 2022 0,22 60 % 0,36
Gaz ziemny 10 kWh/m3 2,20 od 1.02.2022 w PGNIG cena m3 bez opłat przesyłowych i abonamentu 0,22 100 % 0,22
Gaz propan do butli 26 kWh/m3 15,36 średnia cena  m3 w 03.2022 0,59 100 % 0,59
Energia elektryczna / pompa ciepła COP=4 1 kWh 0,80 cena 1 kWh w 04.2022 taryfa G11 0,80 400 % 0,20
Energia elektryczna / grzejniki elektryczne 1 kWh 0,80 cena 1 kWh w 04.2022 taryfa G11 0,80 100 % 0,80
Olej opałowy 10 kWh/dm3 6,85 średnia cena 1 litra w 03.2022 0,68 90 % 0,75
Drewno opalowe 4 kWh/kg 0,44 sucha buczyna cena 1kg (1 mp = 730 kg) 0,11 60 % 0,18

 

Patrząc na przedstawione dane w tabeli nie ma żadnych wątpliwości – najbardziej opłaca się ogrzewanie drewnem opałowym gdzie 1 kWh kosztuje 0,18 zł. Drugie miejsce zajęło ogrzewanie elektryczne bazujące na pompie ciepła i tu 1 kWh to 0,20 zł. Trzecie miejsce zajął gaz ziemny itd. Na końcu znalazł się olej opałowy i grzejniki elektryczne w taryfie całodobowej.

Wybierając jeden z systemów ogrzewania np. pompa ciepła gdzie 1kWh kosztuje 0,20 zł (COP=4) to nasz przykładowy dom o powierzchni 150 m² i zapotrzebowaniu 12 000 kWh/rok ogrzejemy za 2 400,00 złoty rocznie. Ale już ogrzewając ten sam dom w oparciu o olej opałowy roczny koszt na ogrzewanie to wydatek 9 000,00 zł.

Patrząc na te dane naprawdę warto przy budowie domu zainwestować przede wszystkim w dobrą izolację i jej ciągłość bo to bezpośrednio przekłada się na obniżenie kosztów ogrzewania. Przy uzyskaniu wysokiej klasy energetycznej nie trzeba się bać drogich nośników energii bo i tak mamy małe zapotrzebowanie na energię.

 

Oszczędność energii na ogrzewaniu przy zastosowaniu systemu wentylacji z odzyskiem ciepła w stosunku do domu z wentylacją grawitacyjną, nawiewnikami okiennymi i wentylatorami łazienkowymi
Rekuperator Dom w klasie B
80 kWh/(m².  rok)
Zapotrzebowanie na energię do ogrzania budynku Koszt energii do ogrzewania Oszczędność 25%
Sprawność

90-95%

 

150 m²

 

12 000 kWh/dom

Pompa ciepła

2 400,00 zł

 

600,00 zł

Gaz ziemny

2 640,00 zł

 

660,00 zł

Energia elektryczna

9 600,00 zł

 

2 400,00 zł

Biorąc pod uwagę fakt, że ceny energii rosną wykładniczo, oszczędności oferowane przez systemy odzysku ciepła będą tylko większe.

 

PODSUMOWANIE

Oszczędności wynikające z zastosowania domowej wentylacji z odzyskiem ciepła w stosunku do kosztów które taki system generuje ze względu na zużycie energii i konieczności serwisowania są bezsprzeczne.

 

Dom 150 m² (ogrzewany gazem ziemnym)
Koszty (rocznie) związane z eksploatacją rekuperatora Oszczędności (rocznie) na rachunku za ogrzewanie
Rekuperator AirPack 4 300h 235,00 zł 660,00 zł
Filtry 190,00 zł
Wartość (różnica oszczędności, a koszty) – 235,00 zł

Z wartości przedstawionych w tabeli wynika, że dla naszego przykładowego domu o powierzchni 150m² ogrzewanego gazem ziemnym, zastosowanie systemu wentylacji z odzyskiem ciepła przynosi 235,00 zł rocznie oszczędności na rachunkach za zużycie energii potrzebnej do ogrzania budynku i przy uwzględnieniu kosztów jakie ponosimy w związku z eksploatacją rekuperatora.

Budynek powinien być zaprojektowany i wykonany w taki sposób, aby ilość ciepła, chłodu i energii, potrzebnych do jego użytkowania, zgodnie z jego przeznaczeniem, można było utrzymać na racjonalnie niskim poziomie, a w lecie ograniczyć ryzyko przegrzewania. Te wymagania spełnione są m.in. jeżeli budynek  wyposażony jest w system wentylacji z odzyskiem ciepła czyli w tzw. rekuperację.

Na pytanie „CZY REKUPERACJA SIĘ OPŁACA?” mogę odpowiedzieć tylko jedno – TAK.

Opracował Antoni

adminlr